Blanketter och broschyrer

Här kan du ladda ner blanketter och broschyrer som du behöver. Broschyrerna och blanketterna är olika beroende på vilket avtal de gäller för. Du måste därför känna till vilket avtal du tillhör för att hitta rätt. Här får du hjälp att hitta ditt avtal

Vissa blanketter är personliga och kräver att du loggar in. Vill du till exempel välja ett nytt försäkringsbolag eller flytta ditt redan intjänade kapital ska du logga in för att hämta din blankett. Du använder e-legitimation för att logga in.

 

KAP-KL/AKAP-KL

Kostnad för att flytta kapital

 

KTP1

Blankett för att flytta ditt kapital (kräver inloggning)
Ångra en kapitalflytt
Ändra förmånstagarförordnande för familjeskydd
Ändra förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd
Blankett för omval AFO-Handels
Blankett för omval ABF-Handels
Blankett för omval KFO-Handels
Blankett för omval KFO-FTF/Handels/Akademikerförbundet inom KFO-området
Blankett för anmälan av sjukpension
Försäkringsvillkor Premiebefrielseförsäkring och sjukpension
Försäkringsvillkor Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Valbroschyr AFO-Handels
Valbroschyr ABF-Handels
Valbroschyr KFO-Handels
Valbroschyr KFO-FTF/Handels/Akademikerförbunden inom KFO-området

 

KAP (KFO-LO)

Blankett för att flytta ditt kapital (kräver inloggning)
Ångra en kapitalflytt
Ändra förmånstagarförordnande för KAP-Familjeskydd
Ändra förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd
Ändra förmånstagarförordnande för Avtalsgrupplivförsäkring, AGL
Blankett för omval
Försäkringsvillkor för avtalsförsäkringar inom kooperationen 2016
Valbroschyr

 

PA-KFS 09

Blankett för omval (kräver inloggning)
Blankett för att flytta ditt kapital (kräver inloggning)
Ångra en kapitalflytt
Ändra förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd
Ändra förmånstagarförordnande för efterlevandepension
Valbroschyr

 

Gamla PA-KFS

Blankett för att flytta ditt kapital (kräver inloggning)
Blankett för omval
Ångra en kapitalflytt
Ändra förmånstagarförordnande
Valbroschyr

 

AIP

Omvalsblankett (kräver inloggning)