Gamla PA-KFS

Pensionsavtalet Gamla PA-KFS gäller för dig som är född 1953 och tidigare, samt du som sedan avtalet PA-KFS 09 (1/1-2009) har sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Är du osäker på vilket avtal du tillhör, prata med din arbetsgivare eller fackliga organisation.

 

Överföringar av pensionspengar inom Gamla PA-KFS

När din arbetsgivare gör en pensionsinbetalning överför Pensionsvalet pengarna till det försäkringsbolag du har valt. Överföringen görs varje månad.

 

Det ingår flera förmåner i Gamla PA-KFS:

  • Ålderspension
  • Kompletterande ålderspension (med ett valfritt återbetalningsskydd)
  • Efterlevandeskydd till vuxen
  • Barnpension

Din arbetsgivare betalar varje månad pensionspengar/premier till den kompletterande ålderspensionen. Du kan själv välja vilket valbart försäkringsbolag som ska ta hand om pensionspengarna.

 

Pensionspremiens storlek

Premien för din ålderspension är 1,5 procent av din pensionsgrundande månadslön. Pensionsvalet tar ut en administrationsavgift på 1,30 procent på premien för att administrera valet åt dig.

 

Mer information

Vill du ha mer information finns pensionsavtalet under Blanketter och broschyrer