Vilket pensionsavtal har du?

Det finns olika sätt att ta reda på det.

 

 Logga in för att se ditt avtal

Med e-legitimation kan du logga in för att ta reda på vilket avtal du har

 

 Fråga Pensionsvalet eller arbetsgivaren

Vet du inte vilket avtal du har kan du: 

  • fråga din arbetsgivare eller fackförbund
  • kontakta vår kundservice på 0771-650 111 eller info@pensionsvalet.se

 Var jobbar du? Hitta ditt avtal här!

Kommun och region

AKAP-KR – för de flesta anställda inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag från och med 2023

KAP-KL – för den inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag som inte har gått över till AKAP-KR

Kommunalt företag

PA-KFS 09 – födda 1954 och senare

PA-KFS 09 Trafik – anställda inom trafikområdet

Gamla PA-KFS – födda 1953 och tidigare

Kooperation eller folkrörelse

KTP 1 – tjänstemän

GTP – arbetare

Kultursektorn

AIP – anställda inom teater-, dans- eller musikinstitution som är statsägd (avtalet upphörde den 1 juli 2022)