AKAP-KR

De flesta anställda inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag omfattas från och med 2023 av pensionsavtalet AKAP-KR.  

När din arbetsgivare gör en pensionsinbetalning överför Pensionsvalet pengarna till det försäkringsbolag du har valt. Överföringen görs i slutet av varje kvartal.

 

Det ingår flera förmåner i AKAP-KR: 

Avgiftsbestämd ålderspension

Varje år betalar din arbetsgivare in en del av din lön till en avgiftsbestämd ålderspension. Arbetsgivaren betalar:

  • 6 procent av din årsinkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp* 
  • 31,5 procent av årsinkomst över 7,5 inkomstbasbelopp*.

Du kan själv välja vilket försäkringsbolag som ska ta hand om din tjänstepension och om den ska placeras i en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring.

Gör du inget val placeras dina pensionspengar hos KPA Tjänstepensionsförsäkring AB i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

*Regeringen bestämmer årligen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används vid beräkningar i pensionsavgifter.

Särskild avtalspension (till vissa grupper)

Vissa grupper, till exempel du som arbetar med utryckning inom räddningstjänsten, kan få en särskild avtalspension från 58 års ålder. Prata med din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller för dig.

Pension till efterlevande

Du har möjlighet till ett återbetalningsskydd i din tjänstepension. Om du skulle avlida och har tecknat ett återbetalningsskydd betalar ditt försäkringsbolag ut pension till din familj. Det innebär att dina förmånstagare får dina sparade pensionspengar. Förmånstagare är i första hand den du är gift eller sambo med, i andra hand dina barn.

Återbetalningsskyddet är valbart. Vill du lägga till eller ta bort återbetalningsskydd kontaktar du det försäkringsbolag du har valt.

Du har också ett familjeskydd som kan betalas ut både till den du är gift eller sambo med och till dina barn. Barn har rätt till familjeskydd tills de fyller 20 år och till en efterlevande vuxen betalas en viss del av din lön ut under fem år.

Familjeskyddet ingår alltid i din tjänstepension och gäller så länge du är anställd. Du har inte möjlighet att välja förmånstagare.

 

Tilläggspremier för dig som gått över från KAP-KL

Du som tidigare omfattades av KAP-KL och har lön över 7,5 inkomstbasbelopp har rätt till en tilläggspremie som arbetsgivaren betalar. Storleken på premien beror på din ålder. 

Så mycket betalar din arbetsgivare

Födelseår

Tilläggspremie i % på lönedelar över 7,5 ibb*

1958-1960 8,5
1961 8
1962 7,5
1963 7
1964 6,5
1965 6
1966 5,5
1967 5
1968 4,5
1969 4
1970 3,5
1971 3
1972 2,5
1973 2
1974-1975 1,5
1976 1
1977-1985 0,5
*För 2024 motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp 47 625 kronor i månaden.

 

Tilläggspremier för dig som gått över från PA-KFS 09

Du som idag har övergångspremier inom PA-KFS 09 behåller rätten till dessa vid övergång till AKAP-KR. De premier som gäller inom AKAP-KR för dig som tidigare omfattats av PA-KFS 09 framgår av tabellen nedan. Storleken på premien beror på din ålder. 

Så mycket betalar din arbetsgivare

Födelseår

Tilläggspremie i % på lönedelar under 7,5 ibb*

Tilläggspremie i % på lönedelar över 7,5 ibb*

1958 1,2 9,5
1959 1,1 9
1960 1,0 8,5
1961 0,9 8
1962 0,8 7,5
1963 0,7 7
1964 0,6 6,5
1965 0,5 6
1966 0,4 5,5
1967 0,3 5
1968 0,2 4,5
1969 0,1 4
1970 - 3,5
1971 - 3
1972 - 2,5
1973 - 2
1974-1975 - 1,5
1976 - 1
1977-1985** - 0,5
*För 2024 motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp 47 625 kronor i månaden.
**I tabellen framgår att de som är födda 1977-1985 har rätt till tilläggsavgift på lön över 7,5 inkomstbasbelopp. I praktiken gäller det dock endast de som är födda 1977-1979 eftersom de som är födda 1980 eller senare inte hade rätt till övergångspremie i PA-KFS 09.