AKAP-KR

De flesta anställda inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag omfattas från och med 2023 av pensionsavtalet AKAP-KR.  

 

Det ingår flera förmåner i AKAP-KR: 

Avgiftsbestämd ålderspension

Varje år betalar din arbetsgivare in en del av din lön till en avgiftsbestämd ålderspension. Arbetsgivaren betalar:

  • 6 procent av din årsinkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp* 
  • 31,5 procent av årsinkomst över 7,5 inkomstbasbelopp*.

Du kan själv välja vilket försäkringsbolag som ska ta hand om din tjänstepension och om den ska placeras i en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring.

Gör du inget val placeras dina pensionspengar hos KPA Tjänstepensionsförsäkring AB i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

*Regeringen bestämmer årligen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används vid beräkningar i pensionsavgifter.

Särskild avtalspension (till vissa grupper)

Vissa grupper, till exempel du som arbetar med utryckning inom räddningstjänsten, kan få en särskild avtalspension från 58 års ålder. Prata med din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller för dig.

Pension till efterlevande

Om du skulle avlida i förtid betalar din arbetsgivare ut pension till din familj. Såväl din make/sambo som dina barn har rätt till efterlevandepension. Barn har rätt till efterlevandepension tills de fyller 20 år och till en efterlevande vuxen betalas en viss del av din lön ut under fem år.

Efterlevandepensionen ingår alltid i din tjänstepension och du har inte möjlighet att välja förmånstagare. Skyddet har du så länge du är anställd.