KPA Pension

Traditionell försäkring

Sparande med en garanterad del för dig som värdesätter trygghet och bekvämlighet där vi sköter allt till en låg avgift. Ditt sparande placeras åldersanpassat så att du ska få en bra pension.

Solvenskvot: 31.1 (2023-11-30)

Solvenskvot ger en fingervisning om bolagets finansiella styrka och måste enligt lag vara högre än 1. Det är också skillnad mellan så kallade vinstutdelande och ömsesidiga bolag, vilket syns på solvensnivåerna. De vinstutdelande har en ägare som är beredd att skjuta till kapital för att uppfylla givna garantilöften och kan därför ha en lägre solvens utan att i praktiken tappa finansiell styrka. Den finansiella styrkan avgör frihetsgraden för ett bolags kapitalförvaltning och därmed förhoppningsvis bolagets förmåga att ge försäkringstagarna en bra avkastning över tid.

Garanterad ränta: 0.25%

Den ränta som garanteras per år till utbetalningen påbörjats

Livslängdsantagande man: 23.73 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.73
år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning traditionell försäkring

48 kr fast avgift per år

0.09% rörlig avgift per år

4.53% avkastning de senaste 5 åren

 

Fondförsäkring

KPA Pension tar hand om pensionen åt två miljoner anställda och tidigare anställda inom kommun och region. Vi vill ge våra kunder en trygg och bra pension i en hållbar värld.

 

Före 50 års ålder placeras dina pengar i en aktiefond. Därefter placeras pengarna i en säkrare blandfond för att senare successivt överföras till traditionell försäkring med garanterat pensionsbelopp.

Livslängdsantagande man: 23.73 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.73 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning för entrélösningen i fondförsäkringen

65 kr fast avgift per år

0.30% rörlig avgift per år

10.32% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder 

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2023 angivna enligt AKAP-KR/KAP-KL.  
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
KPA Aktiefond 65 0.30
Öhman Marknad Japan 65 0.35
Öhman Marknad Europa 65 0.35
Öhman Marknad USA 65 0.35
Öhman Global 65 0.60
Storebrand Global Plus 65 0.35

 

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Räntefond Kort 65 0.10

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Obligation 65 0.15
Storebrand Grön Obligation 65 0.15

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Öhman Marknad Pacific 65 0.35
Öhman Emerging Markets 65 0.35

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Öhman Marknad Sverige Bred 65 0.35

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
KPA Blandfond 65 0.30