GTP

För dig som är arbetare inom kooperationen och omfattas av Fremias och LO:s avtalsförsäkringar heter tjänstepensionen GTP. En avtalsförsäkring bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. De anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal har automatiskt de försäkringar som ingår i avtalet.

Avtalsförsäkringarna ger dig ett extra skydd när du inte kan arbeta.

 

I kollektivavtalet mellan Fremia och LO finns följande avtalsförsäkringar:

  • Tjänstepension: Gemensam tjänstepension (GTP)
  • Sjukdom: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • Dödsfall: Avtalsgrupplivförsäkring (AGL)
  • Arbetsskada: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Arbetslöshet: Omställningsavtalet Fremia-LO (CIKO)
  • Föräldraledighet: Föräldrapenningtillägg (FPT)
  • Utlandstjänstgöring: Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inkl. läkekostnadsförsäkring (LFU)

Är du osäker på om du omfattas av Fremia-LO:s avtalsförsäkringar? Fråga din arbetsgivare eller din fackliga organisation.

Så mycket får du att placera i GTP-ålderspension

Din arbetsgivare betalar, från den månad du fyller 22 år, in premier till din tjänstepension. Premiens storlek framgår i tabellen nedan:

År
Premie på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
Premie på lön över 7,5 inkomstbasbelopp
2022 4,5 % 30,0 %
2021 4,5 % 30,0 %
2020 4,5 % 30,0 %

 

Inkomstbasbeloppet* fastställs i november varje år.

Av den månatliga premien tar Pensionsvalet ut en administrationsavgift på 1,50 procent för att administrera valet. Dessutom tillkommer avgifter hos valt försäkringsbolag.

* Regeringen bestämmer årligen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används vid beräkningar i pensionsavgifter.

Deltidspensionspremier

Arbetsgivarföreningen Fremia och GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS-facket), Fremia och Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) respektive Fremia och Industrifacket Metall (IF Metall) har överenskommit om möjlighet för deltidspension. Den betalas som tillägg till den ordinarie premien till ålderspensionen (Gemensam tjänstepension, GTP) och betalas även för dig som är under 22 år.

Deltidspensionspremier är en kompletterande premie och kan debiteras av Pensionsvalet efter överenskommelse. Av den månatliga premien tar Pensionsvalet ut en administrationsavgift på 1,60 procent. Dessutom tillkommer avgifter hos valt försäkringsbolag.

Omställningsstiftelsen CIKO

Kollektivavtalsstiftelsen Omställning CIKO (civilsamhället, ideella och kooperativa organisationer) är en omställningsorganisation som bildats av arbetsgivarföreningen Fremia (tidigare KFO) och arbetstagarorganisationen LO.

CIKO verkställer omställningsavtalet Fremia-LO som gäller arbetare och vissa tjänstemän inom företag och organisationer inom kooperativ, ideell och civilsamhällets verksamheter. Det innefattar aktiebolag och ekonomiska föreningar. Verksamheter som omfattas är bland annat fastighet, petroleum, städ, restaurang, personlig assistans, vård och omsorg, detaljhandel, sociala företag, förskolor, transporter och logistik.

Premier till omställningsavtal Fremia–LO faktureras arbetsgivaren av Pensionsvalet samtidigt med faktureringen av avtalsförsäkring Fremia–LO.