Valbara försäkringsbolag

På valblanketten kan du göra ett eller två val av försäkringsbolag. Du kan när som helst ändra ditt val. De valbara försäkringsbolagen är upphandlade av Sobona och de fackliga organisationerna. Vill du veta mer om ett försäkringsbolag, kontakta det försäkringsbolag du är intresserad av.

Vill du läsa mer om försäkringsdistribution gör du det på respektive bolags webbplats.

Se vilka avgifter försäkringsbolagen tar ut (pdf)

 

Valbara försäkringsbolag för traditionell försäkring
Alecta
KPA Pension
Skandia Liv
 
Valbara försäkringsbolag för fondförsäkring
Folksam 
Futur
Länsförsäkringar
 

 

Du kan välja både traditionell försäkring och fondförsäkring enligt följande:

  • 100 procent i en traditionell försäkring
  • 100 procent i en fondförsäkring
  • 50 procent i en traditionell försäkring och 50 procent i en fondförsäkring
  • 50 procent i en fondförsäkring och 50 procent i en annan fondförsäkring
  • 50 procent i en traditionell försäkring och 50 procent i en annan traditionell försäkring