Folksam LO Pension

Folksam-LO Fondförsäkring AB är ett delägt bolag där Folksam äger 51% och där LO tillsammans med förbunden äger 49%. Bolaget bildades 1998.

Läs mer på Folksam LO Pensions hemsida

Fondförsäkring

I vår entrélösning anpassas ditt sparande utifrån din ålder. När du är ung läggs en större del i aktiefonder och när du närmar dig pensionsåldern placeras en allt större del i säkra räntepapper.

Livslängdsantagande man: 21.8 år
Livslängdsantagande kvinna: 21.8 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning entrélösning

65 kr fast avgift per år

0.30% rörlig avgift per år

11.15% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2023 angivna enligt AKAP-KR/KAP-KL.  
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
KPA Aktiefond 65 0.40
Öhman Marknad Japan 65 0.53
Öhman Marknad Europa 65 0.53
Öhman Marknad USA 65 0.53
Danske Invest Global Index Restricted 65 0.40

 

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Nordea SEK Instituutiokorko 65 0.10

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Danske Invest Sverige Ränta 65 0.25

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Öhman Marknad Pacific 65 0.50
Öhman Emerging Markets 65 0.65

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Öhman Marknad Sverige Bred 65 0.40

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
KPA Blandfond 65 0.40