KAP-KL

Du som arbetar inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag och inte gick över till AKAP-KR 2023 omfattas av pensionsavtalet KAP-KL. 

När din arbetsgivare gör en pensionsinbetalning överför Pensionsvalet pengarna till det försäkringsbolag du har valt. Överföringen görs i slutet av mars varje år.  

 

Det ingår flera förmåner i KAP-KL: 

Avgiftsbestämd ålderspension

Från att du har fyllt 21 år betalar din arbetsgivare en summa motsvarande 4,5 procent av din lön (upp till 30 inkomstbasbelopp*) till en avgiftsbestämd ålderspension. 

Du kan själv välja vilket försäkringsbolag som ska ta hand om din tjänstepension och om den ska placeras i en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring. 

Gör du inget val placeras dina pensionspengar hos KPA Pensionsförsäkring AB i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

*Regeringen bestämmer årligen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används vid beräkningar i pensionsavgifter.

Förmånsbestämd ålderspension

Du som har en inkomst på mer än 7,5 inkomstbasbelopp* tjänar in förmånsbestämd ålderspension från 28 års ålder.

Pensionen baseras på:

  • Din pensionsgrundande lön över 7,5 inkomstbasbelopp.
  • Den tid du har arbetat efter 1998. I vissa fall kan även tid före 1998 räknas.

För att få hel förmånsbestämd ålderspension måste du ha arbetat i 30 år.

*Regeringen bestämmer årligen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används vid beräkningar i pensionsavgifter.

Särskild avtalspension (till vissa grupper)

Vissa grupper, till exempel du som arbetar med utryckning inom räddningstjänsten, kan få en särskild avtalspension från 58 års ålder. Prata med din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller för dig.

Pension till efterlevande

Du har möjlighet till ett återbetalningsskydd i din tjänstepension. Om du skulle avlida och har tecknat ett återbetalningsskydd betalar ditt försäkringsbolag ut pension till din familj. Det innebär att dina förmånstagare får dina sparade pensionspengar. Förmånstagare är i första hand den du är gift eller sambo med, i andra hand dina barn.

Återbetalningsskyddet är valbart. Vill du lägga till eller ta bort återbetalningsskydd kontaktar du det försäkringsbolag du har valt.

Du har också en efterlevandepension som kan betalas ut både till den du är gift eller sambo med och till dina barn. Barn har rätt till efterlevandepension tills de fyller 20 år och till en efterlevande vuxen betalas en viss del av din lön ut under fem år.

Efterlevandepensionen ingår alltid i din tjänstepension och gäller så länge du är anställd. Du har inte möjlighet att välja förmånstagare.