Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Pensionsvalets webbplats. Om cookies

KAP-KL

Du som arbetar inom kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag omfattas av tjänstepensionen KAP-KL.

 

Det ingår flera förmåner i KAP-KL: 

Avgiftsbestämd ålderspension

Varje år sätter din arbetsgivare av en viss del av din lön till en avgiftsbestämd ålderspension. Du kan själv välja vilket försäkringsbolag som ska ta hand om din tjänstepension och om den ska placeras i en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring. Det som avgör hur stor din avgiftsbestämda ålderspension blir är hur mycket som har sparats, vilka avgifter du har betalat och vilken avkastning du får på de sparade pengarna.

Gör du inget val placeras dina pensionspengar hos KPA Pensionsförsäkring AB i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

Förmånsbestämd ålderspension

Du som har en inkomst på mer än 7,5 inkomstbasbelopp* (39 063 kr/mån år 2018) tjänar in förmånsbestämd ålderspension från 28 års ålder.

 

Pensionen baseras på:

  • Din pensionsgrundande lön över 7,5 inkomstbasbelopp.
  • Den tid du har arbetat efter 1998. I vissa fall kan även tid före 1998 räknas.

För att få hel förmånsbestämd ålderspension måste du ha arbetat i 30 år.

* Regeringen bestämmer årligen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används vid beräkningar i pensionsavgifter.

Särskild avtalspension (till vissa grupper)

Vissa grupper, till exempel du som arbetar med utryckning inom räddningstjänsten, kan få en särskild avtalspension från 58 års ålder. Prata med din arbetsgivare för att ta reda på vad som gäller för dig.

Pension till efterlevande

Om du skulle avlida i förtid betalar din arbetsgivare ut pension till din familj. Såväl din make/sambo som dina barn har rätt till efterlevandepension. Barn har rätt till efterlevandepension tills de fyller 20 år och till en efterlevande vuxen betalas en viss del av din lön ut under fem år.

Efterlevandepensionen ingår alltid i din tjänstepension och du har inte möjlighet att välja förmånstagare. Skyddet har du så länge du är anställd.