Länsförsäkringar

Länsförsäkringar är en av Sveriges största pensionsförvaltare och har ett brett utbud av fonder med hög kvalitet. 

> Läs mer på Länsförsäkringars hemsida

 

Fondförsäkring

Fonden är en generationsfond som placerar i aktier över hela världen. När det är 25 år kvar till måldatum påbörjas nedtrappning av aktieandelen och vid slutdag består portföljen av 40 procent aktier.

Livslängdsantagande man: 20.9 år
Livslängdsantagande kvinna: 20.9 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning entrélösning

65 kr fast avgift per år

0.30% rörlig avgift per år

13.90% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2022 angivna enligt AKAP-KR/KAP-KL. 
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Japan Index 65 0.20
Länsförsäkringar USA Index 65 0.20
Länsförsäkringar Europa Index 65 0.20
Länsförsäkringar Global Index 65 0.20
Länsförsäkringar Global Vision B 65 0.50
Länsförsäkringar USA Aktiv B 65 0.50
Länsförsäkringar Europa Aktiv B 65 0.50

  

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Kort räntefond 65 0.15

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Lång räntefond A 65 0.25
Länsförsäkringar Företagsobli Vision 65 0.25

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Schroder ISF China Opps A Acc USD 65 0.65
Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idx A 65 0.40
Länsförsäkringar Asienfond B 65 0.65
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv B 65 0.65

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Sverige Index 65 0.20
Länsförsäkringar Sverige Vision B 65 0.50
Länsförsäkringar Småbolag Sverige Vis B 65 0.50

 

Övriga fonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 65 0.60
DNB Teknologi 65 0.60

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Länsförsäkringar Sparmål 2015 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2020 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2025 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2030 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2035 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2040 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2045 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2050 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2055 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2060 65 0.30
Länsförsäkringar Sparmål 2065 65 0.30