Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Pensionsvalets webbplats. Om cookies

AMF

Traditionell försäkring

AMF:s trygga placering med garanti och möjlighet till hög avkastning. Våra förvaltare tar hand om ditt sparande och placerar i aktier, obligationer och fastigheter utifrån marknadsläge.

Solvenskvot: 21.24 (2019-09-30)

Solvenskvot ger en fingervisning om bolagets finansiella styrka och måste enligt lag vara högre än 1. Det är också skillnad mellan så kallade vinstutdelande och ömsesidiga bolag, vilket syns på solvensnivåerna. De vinstutdelande har en ägare som är beredd att skjuta till kapital för att uppfylla givna garantilöften och kan därför ha en lägre solvens utan att i praktiken tappa finansiell styrka. Den finansiella styrkan avgör frihetsgraden för ett bolags kapitalförvaltning och därmed förhoppningsvis bolagets förmåga att ge försäkringstagarna en bra avkastning över tid.

Garanterad ränta: 0%

Den ränta som garanteras per år till utbetalningen påbörjats

Livslängdsantagande man: 23.46 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.46 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning traditionell försäkring

65 kr fast avgift per år

0.18% rörlig avgift per år

6.80% avkastning de senaste 5 åren

 

Fondförsäkring

AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga pensionslösningar med hög avkastning till låg kostnad. AMF drivs enligt ömsesidiga principer vilket innebär att all vinst går till spararna.

AMF Generationsportfölj är speciellt framtagen för att passa långsiktigt sparande och är en kombination av två fonder, Aktiefond Mix och Räntefond Mix.

Livslängdsantagande man: 23.46 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.46 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning för entrélösningen i fondförsäkringen

65 kr fast avgift per år

0.20% rörlig avgift per år

7.75% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per september 2019 angivna enligt KAP-KL/AKAP-KL  
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
AMF Aktiefond Världen 65 0.35
AMF Aktiefond Europa 65 0.30
AMF Aktiefond Global 65 0.20
Vanguard Japan Stock Index Inv USD Acc 65 0.18
AMF Aktiefond Nordamerika 65 0.30

 

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
AMF Räntefond Kort 65 0.10
AMF Företagsobligationsfond 65 0.10

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
AMF Räntefond Lång 65 0.10

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Janus Henderson Latin American R€ Acc 65 0.56
AMF Aktiefond Asien Stilla havet 65 0.30
Pictet-Emerging Markets Index IS USD 65 0.20
Pictet-China Index IS USD 65 0.25
Pictet-India Index IS USD 65 0.25
Pictet-Russia Index IS USD 65 0.25

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
AMF Aktiefond Sverige 65 0.20
AMF Aktiefond Småbolag 65 0.30

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
AMF Balansfond 65 0.35

 

Räntefonder utland
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
AMF Räntefond Mix 65 0.10