Skandia

Traditionell försäkring

Skandia Liv ger dig en enkel och trygg pension med garanti. Våra experter sköter all kapitalförvaltning, du behöver inte själv välja bland olika placeringar, det sköter vi åt dig. 

Solvenskvot: 24.31 (2022-11-30)

Solvenskvot ger en fingervisning om bolagets finansiella styrka och måste enligt lag vara högre än 1. Det är också skillnad mellan så kallade vinstutdelande och ömsesidiga bolag, vilket syns på solvensnivåerna. De vinstutdelande har en ägare som är beredd att skjuta till kapital för att uppfylla givna garantilöften och kan därför ha en lägre solvens utan att i praktiken tappa finansiell styrka. Den finansiella styrkan avgör frihetsgraden för ett bolags kapitalförvaltning och därmed förhoppningsvis bolagets förmåga att ge försäkringstagarna en bra avkastning över tid.

Garanterad ränta: 1.25%

Den ränta som garanteras per år till utbetalningen påbörjats

Livslängdsantagande man: 23.9 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.9 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning

65 kr fast avgift per år

0.19% rörlig avgift per år

7.60% avkastning de senaste 5 åren