Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Pensionsvalets webbplats. Om cookies

KPA Pension

Traditionell försäkring

En traditionell pensionsförsäkring är det tryggaste alternativet som ger dig ett garanterat pensionsbelopp. KPA Pension placerar dina pengar etiskt.

Solvenskvot: 15.7 (2019-09-30)

Solvenskvot ger en fingervisning om bolagets finansiella styrka och måste enligt lag vara högre än 1. Det är också skillnad mellan så kallade vinstutdelande och ömsesidiga bolag, vilket syns på solvensnivåerna. De vinstutdelande har en ägare som är beredd att skjuta till kapital för att uppfylla givna garantilöften och kan därför ha en lägre solvens utan att i praktiken tappa finansiell styrka. Den finansiella styrkan avgör frihetsgraden för ett bolags kapitalförvaltning och därmed förhoppningsvis bolagets förmåga att ge försäkringstagarna en bra avkastning över tid.

Garanterad ränta: 0.50%

Den ränta som garanteras per år till utbetalningen påbörjats

Livslängdsantagande man: 23.1 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.1 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning traditionell försäkring

48 kr fast avgift per år

0,11% rörlig avgift per år

5,73% avkastning de senaste 5 åren

 

Fondförsäkring

KPA Pension förvaltar tjänstepensionen åt mer än 1,5 miljoner kunder. Vi placerar alla pensionspengar etiskt. 

 

Före 50 års ålder placeras dina pengar i en aktiefond. Därefter placeras pengarna i en säkrare blandfond för att senare succesivt överföras till traditionell försäkring med garanterat pensionsbelopp.

Livslängdsantagande man: 23.1 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.1 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning för entrélösningen i fondförsäkringen

65 kr fast avgift per år

0,30% rörlig avgift per år

9,00% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder 

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per september 2019 angivna enligt KAP-KL/AKAP-KL  
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
KPA Etisk Aktiefond 65 0.30

 

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
Swedbank Robur Räntefond Kort 65 0.10

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
KPA Etisk Blandfond 2 65 0.30