SEB

SEBs fondförsäkringsbolag är Sveriges ledande och har 1,2 miljoner kunder och ett heltäckande pensionserbjudande.

Läs mer på SEB:s hemsida

Fondförsäkring

SEB KAP-KL/AKAP-KR Pension är en fondportfölj som består av utvalda fonder. Portföljen innehåller 100% aktiefonder tom 60 års ålder, då risknivån minskas successivt genom omplacering till räntefond.

Livslängdsantagande man: 23.5 år
Livslängdsantagande kvinna: 23.5 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Avgifter och avkastning entrélösning

65 kr fast avgift per år

0.30% rörlig avgift per år

8.84% avkastning de senaste 5 åren

 

Valbara fonder

Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per november 2023 angivna enligt AKAP-KR/KAP-KL.  
Globala och regionala aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Europe Equity Fund 65 0.70
JPM Global Focus Fund 65 0.70
SEB Europe Exposure Fund 65 0.25
SEB Ethical Global Index C USD 65 0.20
SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag 65 0.70
SEB US Index C 65 0.25

 

Hedge- och absolutfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Asset Selection Fund 65 0.50

 

Kort räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Korträntefond SEK 65 0.15

 

Lång räntefond
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Flexible Bond C 65 0.25

 

Nya marknads- och länderaktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Emerging Marketsfond 65 0.65
Fidelity Asian Special Situations Fund 65 0.65
Schroder ISF Emerging Europe 65 0.65
JPM China Fund 65 0.65
East Capital Global EM Sustainable 65 0.65
SEB Estn Eurp S&M Cap ex. Russia 65 0.65
GS Emerging Markets Equity Portfolio 65 0.65

 

Svenska aktiefonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Sverigefond Småbolag C/R 65 0.65
SEB SverigeExpanderad 65 0.55
SEB Sverige Indexnära 65 0.25

 

Övriga fonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
JPM Global Natural Resources Fund 65 0.60
Schroder ISF Global Climate Change Eq 65 0.60

 

Blandfonder
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Pension Fund 65 0.40
BSF Managed Index Portfolios Growth 65 0.40

 

Räntefonder utland
Fast avgift/år (kr)
Rörlig avgift/år (%)
SEB Global High Yield Fund 65 0.40
SEB Dynamic Bond Fund 65 0.30
SEB Corporate Bond Fund SEK 65 0.35
SEB FRN Fond 65 0.35