PA-KFS 09 Trafik

Pensionsavtalet PA-KFS 09 Trafik gäller för dig som arbetar inom trafikområdet och tidigare omfattats av PFA 98. Från och med den 1 juli 2010 omfattas du i stället av PA-KFS 09 Trafik.

Är du osäker på vilket avtal du tillhör, tala med din arbetsgivare eller fackliga organisation.

 

Det ingår flera förmåner i PA-KFS 09 Trafik:

  • Ålderspension
  • Efterlevandeskydd (med en obligatorisk efterlevandepension och ett valfritt återbetalningsskydd)

Från att du fyller 25 år betalar din arbetsgivare in premier till din ålderspension. Du kan själv välja vilket valbart försäkringsbolag som ska ta hand om pensionspengarna.

Du som hade fyllt 21 år den 30 juni 2010 och var med i övergången från det tidigare avtalet PFA 98 tjänar in ålderspension även innan 25 års ålder.

 

Pensionspremiens storlek

Premien för din ålderspension är 4,5 procent av din pensionsmedförande månadslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp* delat på 12 månader. Pensionsvalet tar ut en administrationsavgift på 1,30 procent på premien för att administrera valet åt dig.

* Regeringen bestämmer årligen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används vid beräkningar i pensionsavgifter.

 

Övergångspremier

I vissa fall betalar arbetsgivaren en övergångspremie. Det gäller dig som:

  • var anställd inom Trafikområdet den 30 juni 2010
  • omfattades av PFA 98 och därefter gick över till PA-KFS 09 Trafik 
  • hade en genomsnittlig pensionsmedförande månadslön på över 31 937 kr per månad  under det första halvåret 2010

Övergångspremien betalas eftersom du i och med PA-KFS 09 Trafik inte tjänar in ålderspension på den högre lönedelen. På överskjutande lönedel är premien 30-42,5 procent. ju äldre du är desto högre är din premie. tabell finns i förhandlingsprotokollet PA-KFS 09 (T).

Arbetsgivaren betalar övergångspremier längst fram till och med den månad då du fyller 65. Om du fortsätter att arbeta betalas en premie på 4,5 procent till och med den månad då du fyller 67.

 

Mer information

Vill du ha mer information finns pensionsavtalet samt förhandlingsprotokollet om PA-KFS 09 under Blanketter och broschyrer.

För ytterligare information om till exempel Vad ska du välja?, Hur går valet till? och Flytt av pensionskapital, se avtalsområdet PA-KFS 09.