PA-KFS 09 Trafik

Pensionsavtalet PA-KFS 09 Trafik gäller för dig som arbetar inom trafikområdet och tidigare omfattats av PFA 98. Från och med den 1 juli 2010 omfattas du i stället av PA-KFS 09 Trafik.

Är du osäker på vilket avtal du tillhör, tala med din arbetsgivare eller fackliga organisation.

 

Det ingår flera förmåner i PA-KFS 09 Trafik:

Ålderspension

Från att du fyller 25 år* betalar din arbetsgivare in en del av din lön till din ålderspension.

Arbetsgivaren betalar:

  • 5,5 procent av din månadslön upp till 47 625 kr/månad (2024)
  • 31 procent av den del av månadslönen som överstiger 47 625 kr/månad

Du kan själv välja vilket försäkringsbolag som ska ta hand om pensionspengarna och om de ska placeras i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring.

Gör du inget eget val har du dina pensionspengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos KPA Pension.

*Du som hade fyllt 21 år den 30 juni 2010 och var med i övergången från det tidigare avtalet PFA 98 tjänar in ålderspension innan 25 års ålder.

Pension till efterlevande

Om du skulle avlida betalar KPA Pension ut pension till din familj. Det ingår alltid en efterlevandepension i din tjänstepension.

Läs mer om efterlevandepension (pdf)

Du kan också välja att lägga till ett återbetalningsskydd till din tjänstepension.

 

Övergångspremier

I vissa fall betalar arbetsgivaren en övergångspremie.

Så fungerar övergångspremien

Arbetsgivaren betalar en övergångspremie till dig som:

  • var anställd inom Trafikområdet den 30 juni 2010
  • omfattades av PFA 98 och därefter gick över till PA-KFS 09 Trafik 
  • hade en genomsnittlig pensionsmedförande månadslön på över 31 937 kr/månad  under det första halvåret 2010

Arbetsgivaren betalar 31-43,5 procent av den del av månadslönen som överstiger 47 625 kr/månad (2024). Ju äldre du är desto högre är din premie. Övergångspremien betalas till och med den månad då du fyller 65. 

Om du fortsätter att arbeta betalar arbetsgivaren in premier till och med den månad då du fyller 67:

  • 5,5 procent av din månadslön upp till 47 625 kr/månad (2024) 
  • 31 procent av den del av månadslönen som överstiger 47 625 kr/månad.

 

Mer information

För ytterligare information, se avtalsområdet PA-KFS 09.