GTP (Fremia-LO)

Det här är Fremia-LO:s avtalsförsäkringar.

En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Alla anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal har automatiskt de försäkringar som parterna har kommit överens om i avtalet. Försäkringspremien, som betalas in av arbetsgivaren, beräknas på företagets totala lönesumma under året. För Gemensam tjänstepension, GTP, beräknas försäkringspremien på lönesumman per kalendermånad.

Enligt en garantiregel omfattas de anställda av avtalsförsäkringarna så fort kollektivavtalet har börjat gälla. Försäkringarna gäller alltså även om arbetsgivaren inte har tecknat försäkring hos försäkringsbolagen eller inte har betalt försäkringspremien.

 

I kollektivavtalet mellan Fremia och LO finns följande avtalsförsäkringar:

  • Tjänstepension: Gemensam tjänstepension, GTP
  • Sjukdom: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • Dödsfall: Avtalsgrupplivförsäkring (AGL)
  • Arbetsskada: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Arbetslöshet: Omställningsavtalet Fremia-LO
  • Föräldraledighet: Föräldrapenningtillägg, FPT
  • Utlandstjänstgöring: Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inkl. läkekostnadsförsäkring (LFU)

 

Omställningsstiftelsen CIKO

Kollektivavtalsstiftelsen Omställning CIKO (civilsamhället, ideella och kooperativa organisationer) är en omställningsorganisation som bildats av arbetsgivarföreningen Fremia (tidigare KFO) och arbetstagarorganisationen LO.

CIKO verkställer omställningsavtalet Fremia-LO som gäller arbetare och vissa tjänstemän inom företag och organisationer inom kooperativ, ideell och civilsamhällets verksamheter. Det innefattar aktiebolag och ekonomiska föreningar. Verksamheter som omfattas är bland annat fastighet, petroleum, städ, restaurang, personlig assistans, vård och omsorg, detaljhandel, sociala företag, förskolor, transporter och logistik.

Premier till omställningsavtal Fremia–LO faktureras arbetsgivaren av Pensionsvalet samtidigt med faktureringen av avtalsförsäkring Fremia–LO.

 

Deltidspensionspremier

Arbetsgivarföreningen Fremia och GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS-facket), Fremia och Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) respektive Fremia och Industrifacket Metall (IF Metall) har överenskommit om möjlighet för deltidspension. Den betalas som tillägg till den ordinarie premien till ålderspensionen (Gemensam tjänstepension, GTP) och betalas även för dig som är under 22 år.

 

Pensionsvalets uppgift

Pensionsvalet är valcentral för Gemensam tjänstepension, GTP, och administrerar kooperationens avtalsförsäkringar. Det innebär att Pensionsvalet tecknar avtal med försäkringsbolagen för arbetsgivarnas räkning. Pensionsvalet förmedlar de premier som arbetsgivare betalar in till försäkringsbolagen. Alla arbetsgivare med anställda som omfattas av Avtalsförsäkring Fremia-LO måste teckna ett särskilt kundavtal med Pensionsvalet. Om ni saknar ett sådant avtal, kontakta Pensionsvalet på 08-459 92 00.

För den anställde fungerar Pensionsvalet som valcentral för den premiebestämda tjänstepensionen, samt för val av återbetalningsskydd och registrering av särskilda förmånstagarförordnande för återbetalningsskyddet och efterlevandepensionen. Anställda som har frågor kan kontakta Pensionsvalet på 0771-650 111.

 

Valmaterial till nyanställda 

Alla nyanställda som fyllt 22 år och som rapporterats till Pensionsvalet kommer få  valmaterial från Pensionsvalet. Valet görs digitalt via pensionsvalet.se.

 

Värdebesked till anställda

I mars-april varje år skickar Pensionsvalet ett värdebesked till den anställde med uppgift om kapitalvärdet av GTP-ålderspension. De värden som redovisas är föregående års ingångs- respektive utgångsvärde samt förändringar i försäkringen under året.

 

Fakturor för premien

Pensionsvalet fakturerar er som arbetsgivare varje månad och fakturan ska vara betald senast på förfallodagen. Om ni betalar fakturan efter förfallodagen förmedlar Pensionsvalet premierna månaden efter att fakturan har betalats. Fakturan omfattar premierna, arbetsgivarens administrationsavgift samt moms på såväl arbetsgivarens som den anställdes administrationsavgift.

 

Pensionsvalets administrationsavgift

Pensionsvalet tar ut en avgift för att administrera avtalsförsäkringarna. Den är för närvarande till 1,5% av förmedlad premie för GTP. Hela avgiften är momsbelagd och det är du som arbetsgivare som betalar momsen som debiteras på fakturan från Pensionsvalet. Avgiften dras från den anställdes premie för GTP innan den vidareförmedlas till valt/valda försäkringsbolag.

För att administrera deltidspensionspremier tar Pensionsvalet ut 1,6 % av den förmedlade deltidspensionspremien i avgift.

 

Avtalsområden för Fremia-LO:s avtalsförsäkringar

För att omfattas av Fremia-LO:s avtalsförsäkringar så ska den anställde omfattas av något av följande områden:

Fremia-Byggnads Byggavtalet
Fremia-Byggnads Teknikinstallationsavtalet
Fremia-Byggnads Ventilation
Fremia-Byggnads Värmeservice
Fremia-Elektriker Installationsavtalet
Fremia-Fastighets
Fremia-GS Möbelavtal
Fremia-GS Skogsavtalet
Fremia-Handels Detaljhandel
Fremia-Handels Lager
Fremia-Handels Ombud
Fremia-HRF Hotell och restauranganställda
Fremia-HRF/Fastighets
Fremia-IF Metall Allokemisk industri
Fremia-IF Metall Motorbranschavtalet
Fremia-IF Metall Teknikavtalet
Fremia-Kommunal Arbetskooperativ
Fremia-Kommunal Fastighets och boservice
Fremia-Kommunal Friskolor, förskolor
Fremia-Kommunal Hushållsnära tjänster
Fremia-Kommunal Hälsa Vård o Omsorg (HVO)
Fremia-Kommunal Personliga assistenter
Fremia-Kommunal Ridhus
Fremia-Kommunal Trädgårdsanläggning
Fremia-Kommunal Turism och Fritid
Fremia-Livs Livsavtalet
Fremia-Musiker
Fremia-Samhall
Fremia-TF Biografavtalet
Fremia-Transport Depåavtal
Fremia-Transport Miljöarbete
Sv Närliv-Elektriker
Sv Närliv-HRF
Sv Närliv-IF Metall IKEM
Sv Närliv-IF Metall Teknikavtalet