Gamla PA-KFS

Pensionsavtalet Gamla PA-KFS gäller för anställda födda 1953 och tidigare, samt den som sedan avtalet PA-KFS 09 trädde i kraft (1/1-2009) har sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Pensionsvalet hanterar den anställdes val, omval och flytt gällande den Kompletterande ålderspensionen, tillägg och borttag av återbetalningsskydd samt registrering av särskilt förmånstagarförordnande för återbetalningsskyddet och familjeskyddet i Gamla PA-KFS.

En anställd som har frågor, eller vill göra ändringar i något av sin val kan kontakta Pensionsvalet genom att mejla till info@pensionsvalet.se eller ringa till Pensionsvalet på telefon 0771-650 111.

 

Det ingår flera förmåner i Gamla PA-KFS:

  • Ålderspension
  • Kompletterande ålderspension (med ett valfritt återbetalningsskydd)
  • Efterlevandeskydd till vuxen
  • Barnpension

 

Avtal om förmedlingstjänst

Parterna, det vill säga arbetsgivarorganisationen KFS och de fackliga organisationerna, har beslutat att Pensionsvalet ska administrera den anställdes val för ålderspensionen. Varje arbetsgivare ska teckna ett avtal med Pensionsvalet om förmedlingstjänst enligt Gamla PA-KFS. Om ni som arbetsgivare saknar ett sådant avtal, kontakta Pensionsvalet på telefon 08-459 92 00.

 

Rapportering av anställda

Uppgifter om vilka anställda som omfattas av Gamla PA-KFS ska rapporteras till er ordinarie pensionsadministratör. Pensionsvalet hämtar därefter varje månad uppgifter om de anställda från pensionsadministratören.

 

Valmaterial till nyanställda

Alla nyanställda som omfattas av Gamla PA-KFS 09 och som rapporterats in till Pensionsvalet kommer att få ett valmaterial (det vill säga valblankett och svarskuvert) från Pensionsvalet.

 

Fakturor för premien

Pensionsvalet fakturerar er som arbetsgivare varje månad och fakturan ska vara betald senast på förfallodagen. Pensionsvalet förmedlar premierna först när fakturan är betald.

 

Pensionsvalets administrationsavgift

Pensionsvalet tar ut en avgift som ska täcka kostnaderna för administrationen. Ni som arbetsgivare får betala 0,14 procent av den totala administrationsavgiften på 1,44 procent. Den anställdes andel som dras av månadspremien är 1,30 procent. Administrationsavgiften faktureras samtidigt med premien.