KAP-KL

Den som arbetar inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag och inte gick över till AKAP-KR 2023 omfattas av pensionsavtalet KAP-KL.  

 

Det ingår flera förmåner i KAP-KL: 

Avgiftsbestämd ålderspension

Varje år sätter du som arbetsgivare av en viss del av den anställdes lön till en avgiftsbestämd ålderspension. Den anställde kan själv välja vilket försäkringsbolag som ska ta hand om tjänstepensionen, och om den ska placeras i en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring. Det som avgör hur stor den avgiftsbestämda ålderspension blir är hur mycket som har sparats, vilka avgifter som den anställde har betalat och vilken avkastning hen får på de sparade pengarna.

Gör den anställde inget val placeras pensionspengarna hos KPA Tjänstepensionsförsäkring AB i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

Förmånsbestämd ålderspension

En anställd som har en inkomst på mer än 7,5 inkomstbasbelopp* tjänar in förmånsbestämd ålderspension från 28 års ålder.

Pensionen baseras på:

  • Den pensionsgrundande lönen över 7,5 inkomstbasbelopp.
  • Den tid den anställde har arbetat efter 1998. I vissa fall kan även tid före 1998 räknas.

För att få hel förmånsbestämd ålderspension måste den anställde ha arbetat i 30 år.

*Regeringen bestämmer årligen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används vid beräkningar i pensionsavgifter.

Särskild avtalspension (till vissa grupper)

Vissa grupper, till exempel anställda som arbetar med utryckning inom räddningstjänsten, kan få en särskild avtalspension från 58 års ålder.

Pension till efterlevande

Om en anställd avlider i förtid betalar du som arbetsgivare ut pension till den anställdes familj. Såväl make/sambo som barn har rätt till efterlevandepension. Barn har rätt till efterlevandepension tills de fyller 20 år och till en efterlevande vuxen betalas en viss del av lönen ut under fem år.

Efterlevandepensionen ingår alltid i tjänstepensionen och den anställde har inte möjlighet att välja förmånstagare. Skyddet har den anställde så länge hen är anställd.

 

Administrera pensioner

För att administrera pensionerna för era anställda loggar du in på Nya KPA Direkt