Broschyrer och blanketter

Här kan du ladda ner blanketter och broschyrer. Visst material kräver att du loggar in på Extranätet. Inloggningen hittar du längst upp till höger på sidan. 

 

AKAP-KR/KAP-KL/PFA

Broschyrer och blanketter för dessa avtalsområden finns på Entrésidan till Nya KPA Direkt under Broschyrer och blanketter. 

 

KTP1

FAQ Folkrörelseavtalet m.fl.
Handledning för inrapportering Fremia-Handels, Fremia-FTF/Handels/Sacoförbund

Handledning för inrapportering AFO-Handels och ABF-Handels

Dödsfallsanmälan Grupplivförsäkring - Familjeskydd och återbetalningsskydd

Ansökan Premiebefrielseförsäkring för tid före 1 november 2013 
Anmälan utträde på grund av undantag från KTP-planen

Anmälan övergång till KTP 1

Sjukanmälan/Friskanmälan - KTP 1

Försäkringsvillkor TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kooperativt anställda

Försäkringsvillkor Premiebefrielseförsäkring och sjukpension

Valbroschyr AFO-Handels

Valbroschyr ABF-Handels

Valbroschyr Fremia-Handels

Valbroschyr Fremia-FTF/Handels/Akademikerförbunden inom Fremia-området
Allmänna villkor för Arbetsgivarwebben

 

GTP (KFO-LO)

Inrapporteringsguide för skola - GTP för alla
Inrapporteringsguide för skola - KTP2 och GTP
Försäkringsvillkor för avtalsförsäkringar inom kooperationen 2016
Handledning för inrapportering

Anmälan om premieinbetalning vid arbetslöshet
Anmälan AGL Fremia-LO
Dödsfallsanmälan: Avtalsgrupplivförsäkring, GTP-familjeskydd och återbetalningsskydd Valbroschyr
Underlag för beräkning av särskild löneskatt
Fremia-LO Pensions- och försäkringsavtal
Försäkringsvillkor för Avtalsförsäkring Fremia-LO - AFA
Försäkringsvillkor för Avtalsförsäkring Fremia-LO – Folksam
Allmänna villkor för Arbetsgivarwebben

 

PA-KFS 09

Valbroschyr

 

Gamla PA-KFS 09

Valbroschyr