KTP1

Det här är KTP-planens avdelning 1.

 

Det ingår flera förmåner i KTP 1:

 • Ålderspension
 • Efterlevandeskydd (återbetalningsskydd samt obligatoriskt familjeskydd)
 • Riskförsäkringar (sjukpension och premiebefrielseförsäkring
 • Förmåner vid utlandstjänstgöring (inom vissa kollektivavtalsområden)

Dessutom omfattas de anställda av andra försäkringar som till exempel Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och tjänstegrupplivförsäkring (TGL) eller avtalsgrupplivförsäkring (AGL).

Pensionsvalet administrerar KTP 1 och är valcentral för den premiebestämda ålderspensionen för tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan till exempel:

 • Fremia och Handels
 • Fremia och Forena
 • AFO och Handels
 • ABF och Handels

Er kostnad för förmånerna i KTP 1 baseras på de uppgifter som ni rapporterar till Pensionsvalet. Det är därför viktigt att ni löpande rapporterar exempelvis inträden, löner och sjukdom enligt anvisningarna. Mer information om hur det går till hittar du under Anmäl och ansök.

 

Fremia-Handels samt folkrörelseavtal

Från och med 1/1-2011 är KTP-planen uppdelad i två avdelningar:

 • KTP 1 omfattar tjänstemän födda 1981 eller senare. Anmälan görs till Pensionsvalet.
 • KTP 2 omfattar tjänstemän födda 1980 eller tidigare. Anmälan görs till Folksam Kooperativa tjänstepensioner.

Fremia-Forena/Handels/Akademikerförbunden

Från och med 1/7-2011 är KTP-planen uppdelad i två avdelningar:

 • KTP 1 omfattar tjänstemän födda 1978-07-01 eller senare. Anmälan ska ske till Pensionsvalet. Tjänsteman som är född under perioden 1978-07-01 - 1983-06-30 kunde fram till och med den 30 september 2011 besluta att avstå från avdelning 1 för att istället omfattas av avdelning 2.
 • KTP 2 omfattar tjänstemän födda 1978-06-30 eller tidigare. Anmälan ska ske till Folksam Kooperativa tjänstepensioner.

ABF-Handels

Från och med 1/1-2012 är KTP-planen uppdelad i två avdelningar:

 • KTP 1 omfattar tjänstemän födda 1984-01-01 eller senare. Anmälan ska ske till Pensionsvalet. Gäller de som har anställts före 2017-01-01 och till och med 2018-12-31.
 • KTP 2 omfattar tjänstemän födda 1983-12-31 eller tidigare. Anmälan ska ske till Folksam Kooperativa tjänstepensioner. Gäller de som har anställts före 2017-01-01 och till och med 2018-12-31.

AFO-Handels

Från och med 1/1-2012 är KTP-planen uppdelad i två avdelningar:

 • KTP 1 omfattar tjänstemän födda 1984-01-01 eller senare. Anmälan ska ske till Pensionsvalet.
 • KTP 2 omfattar tjänstemän födda 1983-12-31 eller tidigare. Anmälan ska ske till Folksam Kooperativa tjänstepensioner.

 

Pensionsvalets uppgift

Pensionsvalet administrerar KTP 1 på uppdrag av kollektivavtalsparterna, vilket innebär att Pensionsvalet tecknar avtal med försäkringsbolagen för arbetsgivarnas räkning. Pensionsvalet förmedlar de premier som arbetsgivare betalar in till försäkringsbolagen.

Varje arbetsgivare med anställda som omfattas av KTP 1 måste teckna ett särskilt kundavtal med Pensionsvalet. Om ni saknar ett sådant avtal, kontakta Pensionsvalet på 08-459 92 00.

För den anställde fungerar Pensionsvalet som valcentral för ålderspensionen, samt för val av återbetalningsskydd. Pensionsvalet registrerar och arkiverar särskilda förmånstagarförordnande för återbetalningsskydd.

 

Valmaterial till anställda

Alla nyanställda som fyllt 24 år och som rapporterats in till Pensionsvalet kommer att få ett valmaterial (det vill säga valblankett, informationsbroschyr och svarskuvert) från Pensionsvalet. Med hjälp av valmaterialet väljer den anställde försäkringsgivare och förvaltningsform, och om hen vill ha återbetalningsskydd och familjeskydd.

 

Värdebesked till anställda

Pensionsvalet sänder varje år ett värdebesked till den anställde med uppgift om förmånerna enligt KTP 1.

 

Fakturor för premien

Pensionsvalet fakturerar er som arbetsgivare varje månad och fakturan ska vara betald senast på förfallodagen. Om ni betalar fakturan efter förfallodagen förmedlar Pensionsvalet premierna månaden efter att fakturan har betalats.

 

Pensionsvalets administrationsavgift

Pensionsvalet tar ut en avgift som ska täcka kostnaderna för administrationen, avgiften är 1,5 % av premien för ålderspensionen. Avgiften dras från den anställdes premie innan den förmedlas till försäkringsbolagen. Ni som arbetsgivare betalar momsen på  administrationsavgiften.