AKAP-KR

De flesta anställda inom kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag omfattas från och med 2023 av pensionsavtalet AKAP-KR.  

 

Det ingår flera förmåner i AKAP-KR: 

Avgiftsbestämd ålderspension

Varje år sätter du som arbetsgivare av en viss del av den anställdes lön till en avgiftsbestämd ålderspension. Den anställde väljer själv vilket försäkringsbolag som ska ta hand om tjänstepensionen, och om den ska placeras i en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring. Det som avgör hur stor den avgiftsbestämda ålderspension blir är hur mycket som har sparats, vilka avgifter den anställde har betalat och vilken avkastning hen får på de sparade pengarna.

Gör den anställde inget val placeras pensionspengarna hos KPA Tjänstepensionsförsäkring AB i en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

Särskild avtalspension (till vissa grupper)

Vissa grupper, till exempel anställda som arbetar med utryckning inom räddningstjänsten, kan få en särskild avtalspension från 58 års ålder.

Pension till efterlevande

Om en anställd avlider i förtid betalar du som arbetsgivare ut pension till den anställdes familj. Såväl make/sambo som barn har rätt till efterlevandepension. Barn har rätt till efterlevandepension tills de fyller 20 år och till en efterlevande vuxen betalas en viss del av lönen ut under fem år.

Efterlevandepensionen ingår alltid i den anställdes tjänstepension och hen har inte möjlighet att välja förmånstagare. Skyddet har den anställde så länge hen är anställd.

 

Administrera pensioner

För att administrera pensioner för era anställda loggar du in på Nya KPA Direkt