AIP

Via Extranätet kan du på ett enkelt sätt ta del av både allmän och arbetsgivarspecifik information. Där finns till exempel möjlighet att hämta fakturaspecifikationer och att rapportera in uppgifter till Pensionsvalet.

Extranätet är den väg som ska användas för rapportering av årspremier, rättelse uppgifter för innevarande år samt komplettering av uppgifter för tidigare år.

 

AIP under avveckling

Huvudparten av anställda inom Svensk Scenkonst omfattas från 1 januari 2015 av pensionsförmåner enligt ITP-planen och kommer att tillhöra Collectum. De individer som har mindre än 5 år kvar till pensionen omfattas av övergångsregler i enlighet med regeringens beslut om avvecklingen av PISA-förordningen. För dessa ska ni även i fortsättningen betala premier för AIP till Pensionsvalet. 

En faktura med Pensionsvalets administrativa kostnad för övergångsåren (2016-2020) skickas till er arbetsgivare under februari månad 2016. Överenskommelsen har träffats med Svensk Scenkonst om att ta ut en engångskostnad för administrationen för denna period. Fakturan skickas till de arbetsgivare som omfattades av AIP under 2015.

Den ordinarie inrapporteringen av årslönesummor från er till Pensionsvalet avseende denna grupp kommer att ske årsvis under 2016-2020 som hittills.

Vi hänvisar eventuella frågor kring detta till Svensk Scenkonsts hemsida.