Välj försäkringsbolag för din tjänstepension

Du har valt en arbetsgivare med kollektivavtal. Det är toppen – då har du nämligen tjänstepension. Det är din allra viktigaste anställningsförmån. Du kan själv välja vilket eller vilka försäkringsbolag som ska ta hand om din tjänstepension. Men du – tänk på att jämföra avgifterna innan du gör ditt val!

 

Så går valet till

Du gör enkelt ditt pensionsval i vår e-valstjänst (om du tillhör KAP-KL/AKAP-KL, för övriga avtal gäller blankett). Har du ingen e-legitimation, ansök hos din bank eller hos Telia.

Gör ett pensionsval

 

Försäkringsbolag och förvaltningsform

Du kan välja vilket försäkringsbolag som ska ta hand om dina pensionspengar, och hur de ska sparas. Det finns två typer av förvaltningsformer: traditionell försäkring och fondförsäkring. Sätter du tryggheten främst är en traditionell försäkring alternativet för dig. Då får du ett garanterat pensionsbelopp. En fondförsäkring innebär en högre risk och inget garanterat pensionsbelopp, men du har samtidigt möjlighet till en högre pension.

 

Om du inte väljer

Gör du inget val för din tjänstepension har du en traditionell försäkring hos KPA Pension. Det är det förval som facket och din arbetsgivare har gjort åt dig.