Utbetalning gällande Avtalsgruppsjukförsäkring

Afa Försäkring, som ägs av Svenskt Näringsliv och LO, har tagit beslut om att betala ut konsolideringsmedel som finns inom AGS-försäkringen. Företag som uppfyller kriterierna erhåller en utbetalning under fjärde kvartalet 2021. 

Utbetalningen kan genomföras då det finns ett överskott av pengar som är avsatta för utbetalning vid försäkringsärenden inom AGS. Överskottet beror bland annat på tidigare ändringar av regelverk för ersättningar inom AGS samt god kapitalförvaltning. 

Utbetalningen är beräknad på tidigare återbetalningar till er avseende premier för AGS för åren 2004–2008.

Vid detaljerade frågor om utbetalningen som riktar sig till Afa Försäkring, kontakta Afa Försäkrings kundcenter på telefon 0771-88 00 99.

Frågor och svar

Varför får vi en utbetalning från Pensionsvalet?

Svenskt Näringsliv och LO har tillsammans kommit överens om att Afa Försäkring ska betala ut pengar för Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS.
Anledningen till utbetalningen är att det idag finns ett överskott av kapital som bland annat beror på stark börsutveckling, stigande fastighetsvärden samt ändrat regelverk från 2008. Därefter har styrelsen för Afa Försäkring fattat beslut om att utbetalning ska ske och att dessa utbetalningar ska genomföras i enlighet med ett särskilt framtaget regelverk. Utbetalningen kommer att administreras av Fora och Pensionsvalet under 4:e kvartalet 2021.

Vilka är det som får en utbetalning?

Enligt Afas regelverk för utbetalningen ska utbetalning ske till arbetsgivare (försäkringstagare) som per den 15 december 2020 hade ett giltigt försäkringsavtal (AGS) och som tidigare fått återbetalning, vid ett eller flera tillfällen, avseende AGS-premier inbetalda för 2004-2008.

Om man vid utbetalningstillfället har fakturor avseende kollektivavtalade produkter som överlämnats till inkasso, så har man enligt Afas regelverk inte rätt till utbetalning av belopp som motsvarar dessa fakturor.

Hur är utbetalningen beräknad?

Utbetalningen är beräknad på vad respektive försäkringstagare tidigare har fått återbetalat för inbetalda premier för AGS 2004-2008. Därefter har Afa Försäkring använt detta underlag för att beräkna vilket belopp ni ska få. Vid frågor om utbetalningsberäkning hänvisa till Afa Försäkrings kundcenter på telefon 0771-88 00 99.

Hur får vi pengarna?

Pengarna betalas ut till ert bankgiro om det finns tillgängligt i officiella register. I annat fall betalas pengarna ut på en avi. Minimibelopp för utbetalning är 1000 kr.

Ni kan enkelt lösa in avi online via Swedbank. Insättning av beloppet sker till valfritt konto i svensk bank. Som privatkund (enskild näringsidkare som använder privat konto i verksamheten) kan ni ansluta er till Swedbanks lön- och utbetalningssystem (SUS) så kommer du få in pengarna på anslutet konto. Man kan även lösa in pengarna online men måste logga in med bank-id. Mer information finns på swedbank.se/kontoregister.

Kan vi använda pengarna vi får till vad som helst?

Ja, det finns inte några villkor för hur pengarna som ni får kan användas.

Hur ska pengarna bokföras/redovisas?

Kontakta din revisor eller Skatteverket för råd om bokföring och redovisning.

När kommer pengarna betalas ut?

Under kvartal 4 2021.

Kommer pengarna att betalas ut automatiskt eller behöver vi ansöka om utbetalning?

Pengarna betalas ut automatiskt, så ni behöver inte ansöka om att få en utbetalning.

Går det att få pengarna tidigare?

Nej, det är inte möjligt.

Vem kommer att administrera och genomföra utbetalningarna?

Det är Pensionsvalet och Fora som har fått uppdraget av Afa Försäkring att administrera utbetalningarna.

Kommer det att göras fler utbetalningar än den kommande?

Det finns i dag inget beslut om ytterligare framtida utbetalningar.

Vart går pengarna om företaget har gått i konkurs under 2021?

Vid en pågående konkurs sker eventuell utbetalning till konkursförvaltaren.

Vid en avslutad konkurs behöver en ansökan om utbetalning och omprövning göras. Efter omprövning kommer eventuell utbetalning att ske till konkursförvaltaren. Under hösten 2021 kommer information om omprövning finnas på pv.se/omprovning.

Vad gäller vid fusion av bolag?

Om ni sedan 2012 fusionerat upp ett bolag som tidigare erhållit en AGS-återbetalning kan ni ha rätt till ytterligare utbetalning, läs mer om det på pv.se/omprovning.