Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Pensionsvalets webbplats. Om cookies

Tilläggstjänster

Pensionsvalet erbjuder flera tilläggstjänster inom KAP-KL/AKAP-KL:

Information om pensionsavgift (Premieinformation)

Enligt riktlinjerna i KAP-KL och AKAP-KL ska ni som arbetsgivare inom den kommunala sektorn årligen informera anställda om hur mycket pensionspengar (premier) som har betalts in till den avgiftsbestämda ålderspensionen. Genom tjänsten får den anställde information om pensionsgrundande lön, pensionsavgiftens storlek, valt försäkringsbolag, eventuell pensionsavgift från AFA Försäkring och eventuell pensionsavgift i form av löneväxling.Tjänsten finns för avtalsområdena KAP-KL och AKAP-KL.

Läs mer om tjänsten

 

Förmedling av pensionsavgifter - löneväxling

Pensionsvalet erbjuder tjänsten löneväxling för anställda inom ramen för PFA, KAP-KL och AKAP-KL. Den anställde har möjlighet att avstå en del av sin månadslön eller annan ersättning som till exempel bonus, och byta ut den mot framtida pension.

Läs mer om tjänsten

 

Låga pensionsavgifter AKAP-KL/KAP-KL

Ni ska betala pensionsavgift för den anställde om avgiften under kalenderåret är högre än 1,5 procent (för AKAP-KL) högre än 1 procent (för KAP-KL) av inkomstbasbeloppet det året. I annat fall ska ni betala motsvarande belopp direkt till den anställde. Detta belopp är inte pensionsgrundande och ska betalas ut senast den 31 mars följande år.

Läs mer om tjänsten