Löneväxla via Pensionsvalet - specialerbjudande till och med april

Löneväxling är ett mycket enkelt och förmånligt sätt för en anställd att spara extra till sin pension. Genom att erbjuda löneväxling stärker ni er position som en arbetsgivare med attraktiva anställningsförmåner.

Låga avgifter för anställda som vill löneväxla

Fack och arbetsgivare har förhandlat fram förmånliga avgifter hos de försäkringsbolag som är möjliga att välja inom avtalen AKAP-KR, KAP-KL eller PFA. Det gör att Pensionsvalet kan erbjuda en mycket förmånlig löneväxlingstjänst med låga avgifter för anställda.  

Därför bör du som arbetsgivare erbjuda löneväxling

  • Det är ett enkelt sätt att erbjuda anställda en bra och uppskattad förmån.
  • Stärker ert anställningserbjudande och gör er till en mer attraktiv arbetsgivare.
  • Löneskatt på pensionskostnader är lägre än arbetsgivaravgiften på lönen. Ni kan använda de minskade kostnaderna till att öka den anställdes pension.

Främsta fördelarna med löneväxling hos Pensionsvalet för anställda

  • Det är ett enkelt sätt att spara till pensionen.
  • Pensionsvalet erbjuder ett varierat utbud av valbara bolag och förvaltningsformer. Alltid till låga avgifter.
  • Enkelt att välja hur löneväxlingspremierna ska placeras i Pensionsvalets valtjänst.
  • Bra överblick över både den löneväxlade delen och den vanliga tjänstepensionen i Pensionsvalets premieinformation.

Kampanjpaket för löneväxling till och med april

Just nu erbjuder vi ett förmånligt löneväxlingspaket för arbetsgivare som tecknar nytt avtal om löneväxling med Pensionsvalet. Kampanjen gäller inte om ni har annat avtalat pris för löneväxling. Erbjudandet gäller vid tecknande av löneväxlingsavtal senast den 30 april 2024.

I erbjudandet ingår:

- Kostnadsfri löneväxlingstjänst under 2024

- Ett kostnadsfritt avtal som kan användas mellan arbetsgivare och anställd vid löneväxling

- Informationstext till ert intranät

- Informationsblad att ge till era anställda

Pris för löneväxlingsavtal 

Vid tecknande av löneväxlingsavtal senast den 30 april 2024 är tjänsten helt kostnadsfri under 2024. Från och med 2025 gäller ordinarie pris enligt nedan om inget annat är överenskommet.

Upp till 100 anställda: 0 kr 2024 (därefter 3 000 kr/år)

101-300 anställda: 0 kr 2024 (därefter 6 000 kr/år)

301-500 anställda: 0 kr 2024 (därefter 12 000 kr/år)

501 anställda eller mer: 0 kr 2024 (därefter 24 000 kr/år)

Viktigt! Erbjudande om löneväxling bör endast riktas till anställda med en månadslön som överstiger 51 245 kronor (2024) efter löneväxling. Om lönen efter löneväxlingen är lägre kan det innebära att den allmänna pensionen och socialförsäkringsförmåner (som till exempel sjuk- och föräldrapenning) minskar.

Hör av dig till oss för att beställa löneväxling

Vill du teckna avtal om löneväxling eller har du frågor om erbjudandet, kontakta vår kundansvarig Leif Nyberg på 076-831 44 41 eller leif.nyberg@kpa.se.

Har du allmänna frågor, hör av dig till oss på 08-459 92 00 eller via arbetsgivare@pensionsvalet.se.

Mer information om löneväxling finns här.