Detta gäller vid fusion

I de fall Pensionsvalet har information om att en fusion har skett kommer en utbetalning att ske till företag som genom fusion övertagit ett eller flera företag som tidigare erhållit en återbetalning av AGS-premier avseende åren 2004-2008.

Berörda företag får ett brev med information i mitten av november. Företag som inte får ett brev i november kan begära omprövning. Det gäller företag som:

  • den 15 december 2020 hade ett giltigt försäkringsavtal med Afa Sjukförsäkring avseende AGS och somsenast den 15 december 2020 genom fusion helt övertagit en arbetsgivare som tidigare fått en AGS-återbetalning avseende åren 2004-2008,
  • inte hade ett giltigt försäkringsavtal den 15 december 2020 men som därefter genom fusion helt övertagit en arbetsgivare som den 15 december 2020 hade giltigt försäkringsavtal med Afa Sjukförsäkring avseende AGS och som tidigare fått en AGS-återbetalning avseende åren 2004-2008.

Företag som ansöker om omprövning på grund av att en fusion har skett måste vid ansökan bifoga följande handlingar:
- Officiella handlingar som styrker fusionen
- Underlag som styrker att det fusionerade bolaget tidigare har erhållit en återbetalning avseende AGS-premier (till exempel faktura eller bokföringsunderlag).

Läs mer om omprövning