Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Pensionsvalets webbplats. Om cookies

GTP (tidigare KAP)

För dig som är arbetare inom kooperationen och omfattas av KFO:s och LO:s avtalsförsäkringar heter tjänstepensionen GTP (tidigare KAP). En avtalsförsäkring bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. De anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal har automatiskt de försäkringar som ingår i avtalet.

Avtalsförsäkringarna ger dig ett extra skydd när du inte kan arbeta.

 

I kollektivavtalet mellan KFO och LO finns följande avtalsförsäkringar:

  • Tjänstepension: Gemensam tjänstepension, GTP
  • Sjukdom: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • Dödsfall: Avtalsgrupplivförsäkring (AGL)
  • Arbetsskada: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Arbetslöshet: Omställningsavtalet KFO-LO
  • Föräldraledighet: Föräldrapenningtillägg, FPT
  • Utlandstjänstgöring: Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inkl. läkekostnadsförsäkring (LFU)

Är du osäker på om du omfattas av KFO-LO:s avtalsförsäkringar? Fråga din arbetsgivare eller din fackliga organisation.

 

Nya omställningsstiftelsen Ciko

Det nya omställningsavtalet kommer att administreras och verkställas av Omställningsstiftelsen Ciko. Arbetsgivare som omfattas av GTP, kommer därmed också att omfattas av Omställningsavtalet KFO–LO.

Premier till omställningsavtal KFO–LO faktureras arbetsgivaren av Pensionsvalet samtidigt med faktureringen av avtalsförsäkring KFO–LO.

 

Deltidspensionspremier

Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) och GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS-facket), KFO och Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) respektive KFO och Industrifacket Metall (IF Metall) har överenskommit om möjlighet för deltidspension. Den betalas som tillägg till den ordinarie premien till ålderspensionen (Gemensam tjänstepension, GTP) och betalas även för dig som är under 25 år.

 

Så mycket får du att placera i GTP-ålderspension

Din arbetsgivare betalar, från den månad du fyller 25 år, in premier till din tjänstepension. Premiens storlek framgår i tabellen nedan:

År Premie på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp Premie på lön över 7,5 inkomstbasbelopp
2016 4,5 % 30,0 %
2017 4,5 % 30,0 %
2018 4,5 % 30,0 %

 

Inkomstbasbeloppet* fastställs varje år och uppgår 2018 till 62 500 kr.

Av den månatliga premien tar Pensionsvalet ut en administrationsavgift på 1,50 procent för att administrera valet. Dessutom tillkommer avgifter hos valt försäkringsbolag.

* Regeringen bestämmer årligen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används vid beräkningar i pensionsavgifter.

Deltidspensionspremier

Deltidspensionspremier fr.o.m. 1 juni 2018:

KFO och GS-facket - Skogsavtalet: 0,90 %

KFO och GS-facket - Träindustriavtalet: 0,90 %

KFO och Livs - Livsmedelsavtalet: 0,90 %

KFO och IF Metall - I avtalet (Allokemiska industrin): 1,50 %

KFO och IF Metall - Motorbranschavtalet: 1,60 %

KFO och IF Metall: Teknikavtalet IF Metall: 1,90 %

Av den månatliga premien tar Pensionsvalet ut en administrationsavgift på 1,60 procent. Dessutom tillkommer avgifter hos valt försäkringsbolag.