Värdebesked 2016: Så gick det för din tjänstepension

Du som hör till ett kooperativt avtalsområde eller PA-KFS får i början av april ett värdebesked där du kan se hur det gick för din tjänstepension under 2016. Värdebeskedet kommer i din brevlåda.

Har du frågor om informationen på ditt värdebesked, kontakta det försäkringsbolag som har hand om din tjänstepension enligt värdebeskedet.

Har du frågor om flytt av kapital, återbetalningsskydd, förmånstagarförordnande eller omval kontaktar du Kundservice på 020-650 111 eller info@pensionsvalet.se