Statistik

Pensionsvalet tar löpande fram statistik inom våra avtalsområden. Statistiken innehåller uppgifter om val, förmedling och kapitalflytt för respektive avtalsområde.