Valguide KAP-KL/AKAP-KL

Alla försäkringsbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att erbjuda pensionsförsäkring eller fondförsäkring har erbjudits att vara med i valet.

Valguide över de valbara bolagen inom KAP-KL/AKAP-KL