imageAltText

Nytt familjeskydd i AKAP-KL – alla arbetsgivare ska teckna försäkring

Vid årsskiftet börjar reglerna för det nya familjeskyddet i AKAP-KL gälla. AKAP-KL omfattar främst arbetstagare födda 1986 och senare. Parterna har utsett KPA Pensionsförsäkring AB till försäkringsgivare för familjeskyddet. Det innebär att alla arbetsgivare som är bundna av AKAP-KL ska teckna försäkring i KPA Pensionsförsäkring AB.

Bestämmelserna för familjeskydd kommer till viss del att likna den som gäller för TGL-KL. Det innebär till exempel att premien faktureras en gång per år och att den utgör en procentuell andel av årslönesumman för arbetstagare som omfattas av AKAP-KL.

 

Det här händer nu

Under oktober 2017 får ni som tillämpar AKAP-KL en anslutningsbekräftelse för familjeskyddet. I bekräftelsen finns information om produktens regelverk, försäkringspremien för 2018 samt om rutiner för fakturering och dödsfallsanmälan.

Senast i mitten av november 2017 ska ni rapportera in årslönesumman för 2016 för alla anställda som omfattas av AKAP-KL. Årslönesumman ligger sedan till grund för premiefaktureringen som görs i januari 2018.

 

Vad innebär det nya familjeskyddet

Reglerna om familjeskydd handlar om i vilka situationer familjeskydd kan betalas ut och vilka efterlevande som kan få ersättning. Till stor del stämmer det nya familjeskyddet överens med de bestämmelser om efterlevandepension som finns i KAP-KL.

Produktblad för familjeskydd (pdf)