Obligatoriskt familjeskydd i tjänstepensionsavtalet AKAP-KL

Nu finns ett obligatoriskt familjeskydd i tjänstepensionsavtalet AKAP-KL, det vill säga anställda födda 1986 och senare. Skyddet träder i kraft den 1 januari 2018. Fram till dess gäller, precis som tidigare, KAP-KLs bestämmelser om efterlevandepension.

Arbetsmarknadens parter inom kommun- och landstingssektorn har utsett KPA Pensionsförsäkring till försäkringsgivare för familjeskyddet för alla anställda i kommunsektorn som omfattas av den avgiftsbestämda kollektivavtalade tjänstepensionen AKAP-KL.