Lär dig mer om tjänstepension

Det allmänna pensionssystemet

När du arbetar tjänar du in pension från olika håll. Pensionssystemet brukar ofta illustreras genom en pyramid.

I botten finns den allmänna pensionen. Den gäller för alla och bestäms av hur mycket du tjänar under hela din yrkeskarriär. Den allmänna pensionen betalas av staten. Det oranga kuvertet som du får hem i brevlådan varje år visar hur mycket du kan vänta dig i allmän pension.

Mellannivån i pyramiden är din tjänstepension. Du som arbetar inom kommun och landsting har en tjänstepension som har bestäms i ett kollektivavtal mellan facket och arbetsgivaren. Pengarna till din tjänstepension betalas av arbetsgivaren.

Den översta nivån i pyramiden är det egna sparandet. Du bestämmer själv om du vill använda en del av din lön till ett eget sparande.

 

Tjänstepensionen viktig del av din inkomst som pensionär

Tjänstepensionen är viktig för din ekonomiska trygghet i framtiden – den kan stå för så mycket som 25-30 procent av din inkomst som pensionär. Du har rätt att själv bestämma vilket försäkringsbolag som ska ta hand om dina pensionspengar.

 

På Pensionsvalets webbplats kan du:

Välja försäkringsbolag och förvaltningsform för din tjänstepension

  • Det finns två typer av förvaltningsformer: traditionell försäkring och fondförsäkring. Sätter du tryggheten främst är en traditionell försäkring alternativet för dig. Då får du ett garanterat pensionsbelopp. En fondförsäkring innebär en högre risk och inget garanterat pensionsbelopp, men du har samtidigt möjlighet till en högre pension.

Flytta dina pensionspengar

  • Om du skulle vilja flytta dina pensionspengar kan du göra en kapitalflytt. Då flyttar du de pensionspengar som du redan har tjänat in från ett försäkringsbolag till ett annat, eller till en annan förvaltningsform hos samma försäkringsbolag. I samband med flytten väljer du också till vilket försäkringsbolag din framtida pension ska betalas.

Lära dig mer om tjänstepensionen och vad som gäller för just dig

Pensionsvalsguiden

 

Genom att inte välja har du också valt

Din arbetsgivare och facket har kommit överens om att om du inte väljer kommer dina pensionspengar att förvaltas i en traditionell försäkring hos KPA Pensionsförsäkring AB alternativt Folksam Liv.

 

Olika avtal - olika tjänstepensioner

Beroende på vilket avtal du tillhör så ser din tjänstepension lite olika ut. Pensionsvalet administrerar valen för följande tjänstepensioner:

  • Kommun, landsting, region, kommunalförbund eller kommunförbund (KAP-KL/AKAP-KL)
  • Kommunalt företag (KAP-KL/AKAP-KL, Gamla PA-KFS eller PA-KFS 09)
  • Teater-, dans- eller musikinstitution (AIP)
  • Branchområdet trafik (PA-KFS 09 Trafik)
  • Ett företag som drivs kooperativt eller ägs av folkrörelsen (KAP och KTP1)

 

Koll på din pension

minpension.se får du en heltäckande bild av din framtida pension. Där finns all pension du får från olika håll samlat. Det är den allmänna pensionen, som också finns i det orangea kuvertet, tjänstepensionen du fått från olika arbetsgivare och där finns också det privata pensionssparandet om du har haft ett sådant.

 

Pensionsvalet en neutral valcentral

Pensionsvalet, har utsetts av din arbetsgivare för att administrera ditt pensionsval. Pensionsvalet är neutralt till de olika försäkringsbolagen och ser till att dina pensionspengar förs över till det försäkringsbolag som du väljer.