Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Pensionsvalets webbplats. Om cookies

KAP (KFO-LO)

Det här är KFO-LO:s avtalsförsäkringar

En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Alla anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal har automatiskt de försäkringar som parterna har kommit överens om i avtalet. Försäkringspremien, som betalas in av arbetsgivaren, beräknas på företagets totala lönesumma under året. För Kooperationens avtalspension, KAP, beräknas försäkringspremien på lönesumman per kalendermånad.

Enligt en garantiregel omfattas de anställda av avtalsförsäkringarna så fort kollektivavtalet har börjat gälla. Försäkringarna gäller alltså även om arbetsgivaren inte har tecknat försäkring hos försäkringsbolagen eller inte har betalt försäkringspremien.

 

I kollektivavtalet mellan KFO och LO finns följande avtalsförsäkringar:

  • Vid sjukdom: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS).
  • Vid dödsfall: Avtalsgrupplivförsäkring (AGL) och KAP-familjeskydd.
  • Vid arbetsskada: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).
  • Vid arbetslöshet: Försäkring om avgångsbidrag (AGB) samt omställningsstöd.
  • Vid utlandstjänstgöring: Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inkl. läkekostnadsförsäkring (LFU).
  • Vid tjänstepension: Kooperationens avtalspension, KAP.
  • Vid föräldraledighet: Föräldrapenningtillägg, FPT

 

Pensionsvalets uppgift

Pensionsvalet är valcentral för Kooperationens avtalspension KAP och administrerar kooperationens avtalsförsäkringar. Det innebär att Pensionsvalet tecknar avtal med försäkringsbolagen för arbetsgivarnas räkning. Pensionsvalet förmedlar de premier som arbetsgivare betalar in till försäkringsbolagen. Alla arbetsgivare med anställda som omfattas av kollektivavtalet KFO-LO måste teckna ett särskilt kundavtal med Pensionsvalet. Om ni saknar ett sådant avtal, kontakta Pensionsvalet på telefonnummer 08-459 92 00.

För den anställde fungerar Pensionsvalet som valcentral för den premiebestämda tjänstepensionen, samt för val av återbetalningsskydd och registrering av särskilda förmånstagarförordnande för återbetalningsskyddet och efterlevandepensionen. Anställda som har frågor kan kontakta Pensionsvalet på telefon 020-650 111.

 

Valmaterial till nyanställda 

Alla nyanställda som fyllt 25 år och som rapporterats in till Pensionsvalet kommer att få ett valmaterial (det vill säga valblankett, informationsbroschyr och svarskuvert) från Pensionsvalet.

 

Värdebesked till anställda

Pensionsvalet skickar varje år ett värdebesked till den anställde med uppgift om kapitalvärdet av KAP-ålderspension. De värden som redovisas är föregående års ingångs- respektive utgångsvärde samt förändringar i försäkringen under året.

 

Fakturor för premien

Pensionsvalet fakturerar er som arbetsgivare varje månad och fakturan ska vara betald senast på förfallodagen. Om ni betalar fakturan efter förfallodagen förmedlar Pensionsvalet premierna månaden efter att fakturan har betalats. Fakturan omfattar premierna, arbetsgivarens administrationsavgift samt moms på såväl arbetsgivarens som den anställdes administrationsavgift.

 

Pensionsvalets administrationsavgift

Pensionsvalet tar ut en avgift för att administrera avtalsförsäkringarna. Den är för närvarande till 1,5% av förmedlad premie för KAP. Hela avgiften är momsbelagd och det är du som arbetsgivare som betalar momsen som debiteras på fakturan från Pensionsvalet. Avgiften dras från den anställdes premie för KAP innan den vidareförmedlas till valt/valda försäkringsbolag.

För att administrera deltidspensionspremier tar Pensionsvalet ut 1,6 % av den förmedlade deltidspensionspremien i avgift.

 

Avtalsområden för KFO-LO:s avtalsförsäkringar

För att omfattas av KFO-LO:s avtalsförsäkringar så ska den anställde omfattas av något av följande områden:

KFO – Byggnads

KFO - Byggnads (hängavtal), VVS

KFO – Byggnads (hängavtal), Värmeservicemontörer

KFO – Elektriker

KFO – Elektriker, Totalteknik Väst AB

KFO – Fastighets

KFO – Fastighets (hängavtal)

KFO – Fastigo

KFO – Handels Butikspersonal

KFO – Handels lagerpersonal, Chaufförer

KFO – Handels Butikspers, (101)

KFO – HRF

KFO – HRF, Restauranganställda & Fastighetsskötare inom Folkets Hus-rörelsen

KFO – IF Metall

KFO – IF Metall (hängavtal), Bil- och traktorverkstäder

KFO – IF Metall (hängavtal), Verkstäder, teknikarbetsgivarna

KFO – IF Metall, Guldsmeder

KFO – Kommunal, Arbetskooperativ

KFO – Kommunal, enskilt avtal Personliga assistenter

KFO – Kommunal, Fastighets- och boservice

KFO – Kommunal, Hushållsnära tjänster

KFO – Kommunal, Högsätra

KFO – Kommunal, Parken Zoo

KFO – Kommunal, Personliga assistenter

KFO – Kommunal, Ridinstruktörer och stallpersonal vid ridhusföretag

KFO – Kommunal, Turism och Fritidsanläggningar

KFO – Livs

KFO – Livs (hängavtal)

KFO – Musiker

KFO – Transport

KFO – SEKO

KFO – GS Facket

Sv Närliv – Byggnads

Sv Närliv – Elektriker

Sv Närliv – Handels

Sv Närliv – HRF

Sv Närliv – IF Metall, Arbetare

Sv Närliv – IF Metall, IF Metall

Sv Närliv – Livs