Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Pensionsvalets webbplats. Om cookies

KTP 1

Du som arbetar som tjänsteman inom kooperationen eller folkrörelse har en tjänstepension som heter KTP 1.

 

Det ingår flera förmåner i KTP 1:

  • Ålderspension
  • Efterlevandeskydd (återbetalningsskydd och valbart/förstärkt familjeskydd och inom vissa kollektivavtalsområden ett obligatoriskt familjeskydd)
  • Riskförsäkringar (sjukpension och premiebefrielseförsäkring)
  • Förmåner vid utlandstjänstgöring (inom vissa kollektivavtalsområden)

Dessutom omfattas du genom din anställning av andra försäkringar som till exempel Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) och tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

Pensionsvalet sänder årligen ett värdebesked till dig med uppgift om dina förmåner enligt KTP 1. Värdebeskedet visar kapitalvärdet av KTP-ålderspension. De värden som redovisas är föregående års ingångs- respektive utgångsvärde samt förändringar i försäkringen under året.

 

Pensionsvalet administrerar KTP 1 för tjänstemän som omfattas av kollektivavtal mellan:

KFO och Handels

Gäller från och med 2011-01-01 för tjänstemän födda 1983 eller senare

 

KFO och FTF/Handels och Akademikerförbunden inom KFO-området

Gäller från och med 2011-07-01 för tjänstemän födda 1978-07-01 eller senare. Tjänsteman födda under perioden 1978-07-01 - 1983-06-30 kunde fram till och med den 30 september 2011 välja att avstå från avdelning 1 för att i stället omfattas av avdelning 2 (KTP 2).

 

ABF och Handels samt AFO och Handels

Gäller från och med 2012-01-01 för tjänstemän födda 1984 eller senare.

KTP 1 ABF - Handels gäller för personer som är anställda före 2017-01-01.

Är du osäker på om du omfattas av KTP 1 eller vilket kollektivavtalsområde du tillhör, fråga din arbetsgivare eller din fackliga organisation.

Så mycket får du att placera i KTP-ålderspension

KFO-Handels, ABF-Handels och AFO-Handels

Din arbetsgivare betalar in premier till din tjänstepension från den månad du fyller 25 år. Premiens storlek framgår i tabellen nedan.

Lönedel

Premie

Upp till 7,5 inkomstbasbelopp  4,5 %
Över 7,5 inkomstbasbelopp  30 %

 

Om du har en kontant utbetald bruttolön som för en viss månad överstiger 7,5 inkomstbasbelopp/12, det vill säga minst 38 437 kr/månad, räknas premien i två procentsatser i enlighet med tabellen.

Inkomstbasbeloppet fastställs varje år. 2017 uppgår det till 61 500 kr.

Exempel 1

Om du är över 25 år och har en kontant utbetald bruttolön på 25 000 kr per månad blir pensionspremien 1 125 kr per månad. Det vill säga 4,5 % av 25 000 kr.

Exempel 2

Din lön är 40 000 kr/månad. På lön upp till 38 437 kr är premien 4,5 % och på resterande del, d.v.s. 1 563 kr, är premien 30 %.

Det ger en månatlig premie på 1 730 kr (4,5 % av 38 437 kr) + 469 kr (30 % av 1 563 kr), det vill säga 2 199 kr per månad.

Av den månatliga premien tar Pensionsvalet ut en administrationsavgift på 1,50 procent för att administrera valet. Administrationsavgiften dras från din premie innan den förmedlas vidare till det försäkringsbolag du valt. Dessutom tillkommer avgifter hos valt försäkringsbolag.

KFO-FTF/Handels/Akademikerförbunden inom KFO-området

Din arbetsgivare betalar in premier till din tjänstepension från den månad du fyller 25 år. Premiens storlek framgår i tabellen nedan.

Lönedel

Premie

Upp till 7,5 inkomstbasbelopp  5,7 %
Över 7,5 inkomstbasbelopp  31,3 %

 

Om du har en kontant utbetald bruttolön som för en viss månad överstiger 7,5 inkomstbasbelopp/12, det vill säga minst 39 062 kr/månad, räknas premien i två procentsatser i enlighet med tabellen.

Inkomstbasbeloppet fastställs varje år. 2018 uppgår det till 62 500 kr.

 

Exempel 1

Om du är över 25 år och har en kontant utbetald bruttolön på 25 000 kr per månad blir pensionspremien 1 425 kr per månad. Det vill säga 5,7 % av 25 000 kr.

 

Exempel 2

Din lön är 40 000 kr/månad. På lön upp till 39 062 kr är premien 5,7 % och på resterande del, d.v.s. 938 kr, är premien 31,3 %.

Det ger en månatlig premie på 2 226 kr (5,7 % av 39 062 kr) + 293 kr (31,3 % av 938 kr), det vill säga 2 519 kr per månad.

Av den månatliga premien tar Pensionsvalet ut en administrationsavgift på 1,50 procent för att administrera valet. Administrationsavgiften dras från din premie innan den förmedlas vidare till det försäkringsbolag du valt. Dessutom tillkommer avgifter hos valt försäkringsbolag.