Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Pensionsvalets webbplats. Om cookies

Valbara försäkringsbolag

Alla försäkringsbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att erbjuda pensionsförsäkring eller fondförsäkring har erbjudits att vara med i valet. Här ser du vilka försäkringsbolag som du kan välja bland. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring och endast välja ett alternativ.
 

Traditionell försäkring

Försäkringsbolaget avgör hur pengarna ska placeras och försäkringstagaren är garanterad en viss ränta.
Valbara försäkringsbolag traditionell försäkring
Avgift/år (sek)
Rörlig avgift (%)
Avkastning de senaste 5 åren (%)
Alecta 75 0,20 9,61
AMF 75 0,18 -
Folksam Liv 72 0,20 6,21
KPA Pension 48 0,15 7,51
  Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per september 2016 angiva enligt kap-kl/akap-kl
Läs mer om Alecta

Alecta Optimal Pension är ett enkelt och modernt pensionssparande. Vi har god avkastning, mycket låga avgifter och möjlighet till egna val. Produkten har ett avgiftstak och en garanti i botten.

Solvenskvot: 17.3 (2016-09-30)

Solvenskvot ger en fingervisning om bolagets finansiella styrka och måste enligt lag vara högre än 1. Det är också skillnad mellan så kallade vinstutdelande och ömsesidiga bolag, vilket syns på solvensnivåerna. De vinstutdelande har en ägare som är beredd att skjuta till kapital för att uppfylla givna garantilöften och kan därför ha en lägre solvens utan att i praktiken tappa finansiell styrka. Den finansiella styrkan avgör frihetsgraden för ett bolags kapitalförvaltning och därmed förhoppningsvis bolagets förmåga att ge försäkringstagarna en bra avkastning över tid.

Garanterad ränta: 0%

Den ränta som garanteras per år till utbetalningen påbörjats

Livslängdsantagande man: 22 år
Livslängdsantagande kvinna: 22 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Läs mer på alecta.se

Läs mer om AMF

AMF:s trygga placering med garanti och möjlighet till hög avkastning. Våra förvaltare tar hand om ditt sparande och placerar i aktier, obligationer och fastigheter utifrån marknadsläge.

Solvenskvot: 26.3 (2016-09-30)

Solvenskvot ger en fingervisning om bolagets finansiella styrka och måste enligt lag vara högre än 1. Det är också skillnad mellan så kallade vinstutdelande och ömsesidiga bolag, vilket syns på solvensnivåerna. De vinstutdelande har en ägare som är beredd att skjuta till kapital för att uppfylla givna garantilöften och kan därför ha en lägre solvens utan att i praktiken tappa finansiell styrka. Den finansiella styrkan avgör frihetsgraden för ett bolags kapitalförvaltning och därmed förhoppningsvis bolagets förmåga att ge försäkringstagarna en bra avkastning över tid.

Garanterad ränta: 0%

Den ränta som garanteras per år till utbetalningen påbörjats

Livslängdsantagande man: 23.5 år

Livslängdsantagande kvinna: 23.5 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Läs mer på amf.se

Läs mer om Folksam Liv

Med en traditionell försäkring är du garanterad ett belopp i pension för varje inbetald premie. Oftast blir avkastningen högre än vad som garanteras och överskottet får du som återbäring.

Solvenskvot: 13.4 (2016-09-30)

Solvenskvot ger en fingervisning om bolagets finansiella styrka och måste enligt lag vara högre än 1. Det är också skillnad mellan så kallade vinstutdelande och ömsesidiga bolag, vilket syns på solvensnivåerna. De vinstutdelande har en ägare som är beredd att skjuta till kapital för att uppfylla givna garantilöften och kan därför ha en lägre solvens utan att i praktiken tappa finansiell styrka. Den finansiella styrkan avgör frihetsgraden för ett bolags kapitalförvaltning och därmed förhoppningsvis bolagets förmåga att ge försäkringstagarna en bra avkastning över tid.

Garanterad ränta: 1.5%

Den ränta som garanteras per år till utbetalningen påbörjats

Livslängdsantagande man: 22.4 år

Livslängdsantagande kvinna: 22.4 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Läs mer på folksam.se

Läs mer om KPA Pension

En traditionell pensionsförsäkring är det tryggaste alternativet som ger dig ett garanterat pensionsbelopp. Det är KPA Pension som placerar dina pengar.

Solvenskvot: 12.9 (2016-09-30)

Solvenskvot ger en fingervisning om bolagets finansiella styrka och måste enligt lag vara högre än 1. Det är också skillnad mellan så kallade vinstutdelande och ömsesidiga bolag, vilket syns på solvensnivåerna. De vinstutdelande har en ägare som är beredd att skjuta till kapital för att uppfylla givna garantilöften och kan därför ha en lägre solvens utan att i praktiken tappa finansiell styrka. Den finansiella styrkan avgör frihetsgraden för ett bolags kapitalförvaltning och därmed förhoppningsvis bolagets förmåga att ge försäkringstagarna en bra avkastning över tid.

Garanterad ränta: 0.75%

Den ränta som garanteras per år till utbetalningen påbörjats

Livslängdsantagande man: 22.9 år

Livslängdsantagande kvinna: 22.9 år

Livslängdsantagande visar hur länge man beräknar att utbetalningen ska pågå efter 65-årsdagen.

Läs mer på kpa.se

 

Fondförsäkring

Pengarna investera i fonder och värdet på försäkringen varierar med värdet på dessa fonder. Pengarna placeras först i ett färdigt paket, en s.k. entrélösning, fram till dess att försäkringstagaren själv bestämmer vilka specifika fonder som ska ingå i försäkringen.
  Entrélösning Fondutbud
Valbara försäkringsbolag fondförsäkring
Avgift/år (sek)
Rörlig avgift (%)
Avkastning de senaste 5 åren (%)
Översikt av bolagets fondutbud
AMF
75 0,30 -  Se fondutbud
Danica  0 0,32 10,71  Se fondutbud
Folksam Fondförsäkring 75 0,40 10,35  Se fondutbud
Folksam LO Fondförsäkring 75 0,40 10,76  Se fondutbud
Handelsbanken 75 0,35 -  Se fondutbud
KPA Pension 75 0,40 11,20  Se fondutbud
Länsförsäkringar 75 0,40 9,55  Se fondutbud
Nordea 75 0,40 -  Se fondutbud
SEB 75 0,40 8,54  Se fondutbud
Swedbank 75 0,40 -  Se fondutbud
Svenska Lärarfonder 75 0,40 9,23  Se fondutbud
 Siffrorna baseras på aktuella uppgifter från försäkringsbolagen per september 2016 angiva enligt kap-kl/akap-kl

 

Pdf: försäkringsbolagens avgifter i Valguiden.