Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Pensionsvalets webbplats. Om cookies

KAP (KFO-LO)

För dig som är arbetare inom kooperationen och omfattas av KFO:s och LO:s avtalsförsäkringar heter tjänstepensionen KAP. En avtalsförsäkring bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. De anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal har automatiskt de försäkringar som ingår i avtalet.

Avtalsförsäkringarna ger dig ett extra skydd när du inte kan arbeta.

 

I kollektivavtalet mellan KFO och LO finns följande avtalsförsäkringar:

  • Sjukdom: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • Dödsfall: Avtalsgrupplivförsäkring (AGL) och KAP-familjeskydd
  • Arbetsskada: Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Arbetslöshet: Försäkring om avgångsbidrag (AGB) samt omställningsstöd
  • Utlandstjänstgöring: Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring inkl. läkekostnadsförsäkring (LFU)
  • Tjänstepension: Kooperationens avtalspension, KAP
  • Föräldraledighet: Föräldrapenningtillägg, FPT

Är du osäker på om du omfattas av KFO-LO:s avtalsförsäkringar? Fråga din arbetsgivare eller din fackliga organisation.

 

Deltidspensionspremier

Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) och GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS-facket), KFO och Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) respektive KFO och Industrifacket Metall (IF Metall) har överenskommit om möjlighet för deltidspension. Den betalas som tillägg till den ordinarie premien till ålderspensionen (Kooperationens avtalspension, KAP) och betalas även för dig som är under 25 år.

 

Så mycket får du att placera i KAP-ålderspension

Din arbetsgivare betalar, från den månad du fyller 25 år, in premier till din tjänstepension. Premiens storlek framgår i tabellen nedan:

År Premie på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp Premie på lön över 7,5 inkomstbasbelopp
2016 4,5 % 30,0 %
2017 4,5 % 30,0 %

 

Inkomstbasbeloppet* fastställs varje år och uppgår 2017 till 61 500 kr.

 

Exempel 1

Om du är över 25 år och har en lön på 25 000 kr per månad blir pensionspremien 1 125 kr per månad.

 

Exempel 2

Om du har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp per år, det vill säga minst 461 250 kr eller 38 437 kr/månad, räknas premien i två procentsatser i enlighet med tabellen.

Din lön är 40 000 kr/månad. På lön upp till 38 437 kr är premien 4,5 % och på resterande del, det vill säga 1 563 kr, 30 %.

Det ger en månatlig premie på 1 730 kr (4,5 % av 38 437 kr) + 469 kr (30 % av 1 563 kr), det vill säga 2 199 kr per månad.

Av den månatliga premien tar Pensionsvalet ut en administrationsavgift på 1,50 procent för att administrera valet. Dessutom tillkommer avgifter hos valt försäkringsbolag.

* Regeringen bestämmer årligen ett inkomstbasbelopp baserat på löneutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet används vid beräkningar i pensionsavgifter.

Deltidspensionspremier

Deltidspensionspremier fr.o.m. 1 juni 2016:

KFO och GS-facket - Skogsavtalet: 0,70 %

KFO och GS-facket - Träindustriavtalet: 0,70 %

KFO och Livs - Livsmedelsavtalet: 0,70 %

KFO och IF Metall - I avtalet (Allokemiska industrin): 1,30 %

KFO och IF Metall - Motorbranschavtalet: 1,40 %

KFO och IF Metall: Teknikavtalet IF Metall: 1,70 %

 

Av den månatliga premien tar Pensionsvalet ut en administrationsavgift på 1,60 procent. Dessutom tillkommer avgifter hos valt försäkringsbolag.

 

Deltidspensionspremier före juni 2016:

KFO och GS-facket - Skogsavtalet

2014-04-01 - 2014-12-31 = 0,20 %

2015-01-01 - 2015-12-31 = 0,43 %

2016-01-01 - 2016-05-31 = 0,5 %

 

KFO och GS-facket - Träindustriavtalet

2014-04-01 - 2014-12-31 = 0,20 %

2015-01-01 - 2015-12-31 = 0,43 %

2016-01-01 - 2016-05-31 = 0,5 %

 

KFO och Livs - Livsmedelsavtalet

2014-04-01 - 2014-12-31 = 0,20 %

2015-01-01 - 2015-12-31 = 0,5 %

2016-01-01 - 2016-05-31 = 0,7 %

 

KFO och IF Metall - Allokemiska industrin

2013-04-01 - 2013-12-31 = 0,54 %

2014-01-01 - 2014-12-31 = 0,78 %

2015-01-01 - 2015-12-31 = 1,08 %

2016-01-01 - 2016-05-31 = 1,18 %

 

KFO och IF Metall - Motorbranschavtalet

2013-05-01 - 2013-12-31 = 0,64 %

2014-01-01 - 2014-12-31 = 0,86 %

2015-01-01 - 2015-12-31 = 1,16 %

2016-01-01 - 2016-05-31 = 1,24 %

 

KFO och IF Metall - Teknikavtalet IF Metall

2013-04-01 - 2013-12-31 = 0,96 %

2014-01-01 - 2014-12-31 = 1,21 %

2015-01-01 - 2015-12-31 = 1,50 %

2016-01-01 - 2016-05-31 = 1,58 %