Pensioner & Försäkringar

Du kan ha tre olika former av pension:

Den allmänna pensionen »

Tjänstepensionen från din arbetsgivare »

Eget privat sparande »

 

Den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen består av tre delar:

  • Garantipension
  • Inkomstpension
  • Premiepension

Garantipensionen utgör grundskyddet i pensionssystemet och är till för dig som har en låg inkomst och premiepension.
Inkomstpensionen baseras på hela din livsinkomst.
Premiepensionen kan du placera i fonder som du själv väljer.

 

Det orange kuvert

I början på varje år får du ett skriftligt besked om din allmänna pension i det så kallade orange kuvertet. Uppgifterna kommer från Pensionsmyndigheten.

Läs mer om din allmänna pension och premiepension på www.pensionsmyndigheten.se »

 

Tjänstepension

Storleken på din tjänstepension kan t ex bero på:

  • Vilka anställningar du har haft under din aktiva tid
  • Vilket avtalsområde din anställning tillhör
  • Din pensionsgrundande lön

De flesta avtal om tjänstepension innehåller numera någon premiebestämd del som du själv kan placera i en traditionell försäkring eller fondförsäkring i ett försäkringsbolag.

 

Årligt värdebesked

Varje år ska du få ett värdebesked från det försäkringsbolag som har hand om din premiebestämda tjänstepension. Värdebeskedet visar bl a det aktuella värdet på din tjänstepension.

Här kan du få mer information om din tjänstepension:

  • Din arbetsgivare eller fackliga organisation kan ge dig mer information om din tjänstepension.
  • De individuella valen administreras av så kallade valcentraler. Där kan du får mer information om din tjänstepension. Läs mer »

 

Användbara länkar

Här finner du länkar till några fackliga organisationers hemsidor där du kan hämta mer information om din tjänstepension.

Svenska kommunalarbetareförbundet www.kommunal.se
Offentliganställdas förhandlingsråd www.ofr.se
Sveriges akademikers centralorganisation, SACO www.saco.se

Eget privat sparande

Framtidens pensionärer kommer att få en statlig pension och tjänstepension på motsvarande 60-65 procent av den lön de hade innan de gick i pension. Om du vill ha mer än så att leva på som pensionär, behöver du komplettera med ett eget privat sparande. 

Valcentraler för individuella tjänstepensionsval

Här kan du se vilka valcentraler som finns och vilka avtalsområden de administrerar. Kontakta din arbetsgivare om du är osäker på vilken valcentral som har hand om tjänstepensionen för dig.

Pensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KL för anställda i kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag

Pensionsvalet är den största valcentralen på marknaden inom kommunsektorn och administrerar KAP-KL/AKAP-KL. Valcentralen.se är den andra valcentralen på marknaden. 

Pensionsvalet
020-650 111
www.pensionsvalet.se
Valcentralen
0771-44 44 00
www.valcentralen.se

 

 

Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare
Fora
08-787 40 10
www.fora.se

 

Pensionsavtalet ITP för privatanställda tjänstemän
Collectum
020-40 85 00
www.collectum.se
Bliwa Försäkringstjänst
08-696 22 70
www.bliwa.se
Pensionsavtalet PA03 för statligt anställda              
SPV
020-51 50 40
www.spv.se

 

Se över din pension

Om du vill ha en översyn av hur stor din framtida pension kan komma att bli, ger vi här några länkar.

SPP www.spp.se
Länsförsäkringar www.lansforsakringar.se
KPA Pensionsförsäkring AB www.kpa.se
AMF Pension www.amf.se
Nordea http://www.nordealivochpension.se
Pensionsmyndigheten www.pensionsmyndigheten.se
minpension.se www.minpension.se
SEB www.seb.se