Det här är tjänstepensionen PA-KFS 09

Parterna för PA-KFS träffade 2008 en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal. Från och med den 1 januari 2009 omfattas personer födda 1954 och senare därmed av avtalet PA-KFS 09.

För arbetstagare födda 1953 och tidigare samt anställda som vid avtalets ikraftträdande och framåt uppbär sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning fortsätter pensionsavtalet Gamla PA-KFS att gälla.

Är du osäker på om du omfattas av PA-KFS 09, hör med din arbetsgivare eller fackliga organisation.

Pensionsavtalet PA-KFS 09 består av följande förmåner:

  • Ålderspension
  • Efterlevandeskydd (efterlevandepension ingår automatiskt och du kan även välja till ett återbetalningsskydd)

Din arbetsgivare betalar, från den månad du fyller 25 år, månadsvis en premie till din ålderspension och du kan själv välja förvaltare för den premien.

 

Hur stor premie får du att placera i PA-KFS 09?
Premien för din ålderspension motsvarar 4,5 procent av pensionsmedförande månadslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp/12. Har du högre lön än så är premien dessutom 30 procent på den överskjutande lönedelen.
Från premien tar Pensionsvalet ut en administrationsavgift på 1,30 procent för att administrera valet åt dig.

 

Övergångspremier
För dig som är född något av åren 1954-1980 och var med i övergången från Gamla PA-KFS till PA-KFS 09 betalar arbetsgivaren en högre premie. Beroende på ditt födelseår är premien mellan 4,6 och 7,1 procent av din pensionsmedförande månadslön upp till 7,5 inkomstbasbelopp/12. På överskjutande lönedel är premien mellan 30 och 42,5 procent. Ju äldre du är desto högre är din premie inom intervallet. Se hela tabellen här.


Arbetsgivaren ska betala den högre premien förutsatt att du sedan tiden för övergången vid årsskiftet 2008/2009 endast har haft arbetsgivare inom KFS kollektivavtalsområde och inte omfattats av en pensionsplan i ett annat kollektivavtalsområde. Rätten till den högre premien gäller även om du återanställs inom KFS kollektivavtalsområde efter det att du under en period - utan egen inverkan - har tillhört ett annat kollektivavtalsområde. Detta gäller från och med 1 juli 2015. Observera att inga retroaktiva ändringar av övergångspremierna sker efter detta datum.

 

Den högre premien betalas längst fram till och med din 65-årsmånad. Vid fortsatt anställning därefter (längst fram till och med din 67-årsmånad) är premien på en ordinarie nivå, dvs 4,5 procent respektive 30 procent inom de olika löneintervallen. Ytterligare information
Vill du läsa hela avtalet? Se avtalet här.