Det här är tjänstepensionen KAP-KL

För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag kallas tjänstepensionen KAP-KL. KAP-KL gäller från och med 2006 och ersatte det tidigare avtalet PFA.
KAP-KL består av följande förmåner:

  • Avgiftsbestämd ålderspension.
  • Förmånsbestämd ålderspension
  • Särskild avtalspension (till vissa grupper)
  • Pension till efterlevande

Avgiftsbestämd ålderspension

Varje år, från att du fyllt 21 år,betalar din arbetsgivare in pengar till din avgiftsbestämda ålderspension. Arbetsgivaren betalar en avgift för inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp. Under 2016 är avgiften 4,5 procent av din inkomst.

För att arbetsgivaren ska betala in en pensionsavgift måste den uppgå till minst 593 kronor (en procent av inkomstbasbeloppet 2016). I annat fall betalas beloppet ut direkt till dig som kontant ersättning från din arbetsgivare.

Du kan placera din avgiftsbestämda ålderspension i en traditionell pensionsförsäkring eller en fondförsäkring hos ett av de försäkringsbolag som finns angivna på valblanketten.

Senast den 31 december 2016 ska du välja vem som ska förvalta din avgiftsbestämda ålderspension. Möjlighet till omval för framtida pensionsavgifter finns.

Förmånsbestämd ålderspension

Du som har lön över 7,5 inkomstbasbelopp (37 063 kr/mån år 2016) tjänar in förmånsbestämd ålderspension från 28 års ålder.

Pensionen baseras på:

  • Din pensionsgrundande lön över 7,5 inkomstbasbelopp.
  • Den tid du har arbetat efter 1998. I vissa fall kan även tid före 1998 räknas.

För att få hel förmånsbestämd ålderspension måste du ha arbetat i 30 år.

Här hittar du en länk till kollektivavtalparternas Pensionsvalsguide. I Pensionsvalsguiden får du ytterligare information om de valbara försäkringsbolagen såsom livslängdsåtaganden, solvenskvoter, produktbeskrivningar och valbara fonder.