Beställ omvalsblankett

Här kan du beställa eller skriva ut en omvalsblankett för pensionsavgifter 2015.
Beställd blankett skickas ut den 15:e varje månad.

Ditt omval träder i kraft från och med närmast kommande årsförmedling av AIP pensionsavgifter.

Fyll i ditt personnummer i fältet nedan enligt formatet ÅÅMMDD-XXXX för att se om du kan göra ett omval.

Personnummer:


Skriv in koden i rutan

Observera att du inte kan ändra tidigare gjort val retroaktivt!

 

För att vara berättigad att göra ett omval ska du:

  • Vara anställd inom teater-, dans- eller musikinstitution
  • Omfattas av AIP
  • Uppfylla ålderskravet för att göra ett omval
  • Tidigare ha gjort ett val genom Pensionsvalet