Beställ omvalsblankett

Här kan du beställa eller skriva ut en omvalsblankett för pensionsavgifter 2015.
Beställd blankett skickas ut den 15:e varje månad.

Ditt omval träder i kraft från och med närmast kommande årsförmedling av AIP pensionsavgifter.

Fyll i ditt personnummer i fältet nedan enligt formatet ÅÅMMDD-XXXX för att se om du kan göra ett omval.

Personnummer:

Kryssa i rutan nedan för att bekräfta att du är en fysisk person.

Observera att du inte kan ändra tidigare gjort val retroaktivt!

 

För att vara berättigad att göra ett omval ska du:

  • Vara anställd inom teater-, dans- eller musikinstitution
  • Omfattas av AIP
  • Uppfylla ålderskravet för att göra ett omval
  • Tidigare ha gjort ett val genom Pensionsvalet