Det här är avtalspensionen AIP

Du som har en anställning inom teater-, dans- eller musikinstitution har rätt till avtals/tjänstepension från din arbetsgivare.

Följande delar ingår i din avtals/tjänstepension:

  • Avgiftsbestämd individuell ålderspension (AIP).
  • Tjänstepension före 65 års ålder för konstnärliga yrken med lägre
    pensionsålder, till exempel dansare, sångare och musiker.
  • Tjänstepension på de delar av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp/år
    (435 750 kr för år 2015).
  • Efterlevande- och sjukpension.

Du kan själv välja förvaltare för den Avgiftsbestämda individuella ålderspensionen.

Avgiftsbestämd individuell ålderspension (AIP)

Från det att du fyller 23 år betalar din arbetsgivare in en pensionsavgift till din AIP (för dansare betalas från och med 2005 pensionsavgift in från 18 års ålder). Pensionsavgiften för år 2015 motsvarar 4,5 procent av utbetald lön.

Du bestämmer själv hur du vill att din AIP ska förvaltas. Du kan antingen placera den i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. De försäkringsbolag som du kan välja mellan finns angivna på valblanketten. Du kan också läsa mer här.

Senast den 31 december 2015 ska du ha gjort ditt val. Du kan senare göra ett omval för framtida pensionsavgifter.

Här finns bestämmelserna om din AIP

AIP regleras i ett kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst och din fackliga organisation. Övriga delar av pensionen regleras i en statlig förordning, PISA-förordningen, som bygger på det statliga pensionsavtalet PA03.

Läs mer om AIP-avtalet och PISA-förordningen här.