Vilket pensionsavtal omfattas du av?

Det finns ett flertal pensionsavtal på den svenska arbetsmarknaden. Pensionsvalet hanterar valen i några utav dessa. Villkoren skiljer sig mellan de olika avtalen så det är bra att veta vilket du omfattas av.

  • Om du omfattas av KAP-KL eller AKAP-KL har du möjlighet att här på hemsidan flytta ditt pensionskapital mellan de olika försäkringsbolagen. Det gör du genom att logga in nedan.
  • Har du redan begärt en sammanställning av ditt pensionskapital i KAP-KL eller AKAP-KL och fått besked om att den är klar, loggar du in nedan för att ta ställning till om du vill flytta eller ej.
  • Mer information om respektive avtal hittar du i vänstermenyn.
Logga in

För att se vilka pensionsavtal du omfattas av eller hantera en flytt inom KAP-KL eller AKAP-KL loggar du in med hjälp av e-legitimation.

Logga in
Personnummer: