Välkommen till Pensionsvalet

Din tjänstepension betalas av din arbetsgivare, men du väljer själv vilket försäkringsbolag som ska förvalta din tjänstepension. Pensionsvalet är ett företag som har hand om administrationen kring valet.

Du väljer genom oss om du är anställd inom:

  • Kommun, landsting, region, kommunalförbund eller kommunförbund (KAP-KL/AKAP-KL)
  • Kommunalt företag (KAP-KL/AKAP-KL, Gamla PA-KFS
    eller PA-KFS 09)
  • Teater-, dans- eller musikinstitution (AIP)
  • Branchområdet trafik (PA-KFS 09 Trafik)
  • Ett företag som drivs kooperativt eller ägs av folkrörelsen
    (KAP och KTP1)

 

Vi på Pensionsvalet hjälper dig med frågor som gäller ditt val för
din tjänstepension. För att kontakta oss klicka här.

Tidigare kund hos Electum?